1. Tabela 1. GLAVNI INDIKATORI STANOVNIŠTVA I RELATIVNOG SIROMAŠTVA U FEDERACIJI BIH (apsolutne vrijednosti i u procentima)

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 5604 Ažurirano: 8.4.2020

  1. Indikatori: Relativna linija siromaštva (KM), Siromašna domaćinstva, Procjenjeni broj domaćinstava, Siromašni stanovnici, ..., GINI koeficijent (18)
  2. Godina: 2004, 2007, 2011, 2015, (4)


 2. Tabela 10. RELATIVNO SIROMAŠTVO PO VELIČINI DOMAĆINSTVA U FEDERACIJI BIH (apsolutne vrijednosti i u procentima)

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 2571 Ažurirano: 8.4.2020

  1. Veličina domaćinstva: 1 član, 2 člana, 3 člana, 4 člana, ..., Ukupno (6)
  2. Godina: 2011, 2015, (2)
  3. Relativno siromaštvo: Broj domaćinstava, Stopa siromaštva (%), (2)


 3. Tabela 11. POSJEDOVANJE TRAJNIH POTROŠNIH DOBARA U DOMAĆINSTVIMA U FEDERACIJI BIH (vrijednosti u procentima)

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 2706 Ažurirano: 8.4.2020

  1. Godina: 2004, 2007, 2011, 2015, (4)
  2. Trajna potrošna dobra: Električni ili plinski šporet, Peć na ugalj ili drva, Frižider, zamrzivač itd., Mašina za suđe, ..., Mašina za šivenje i pletenje (9)


 4. Tabela 12. RELATIVNO SIROMAŠTVO PO STATUSU U ZAPOSLENJU NOSIOCA DOMAĆINSTVA U FEDERACIJI BIH (apsolutne vrijednosti i u procentima)

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 2971 Ažurirano: 8.4.2020

  1. Status u zaposlenju nosioca domaćinstva: Zaposlen, Nezaposlen ili traži prvo zaposlenje, Domaćica, Nesposoban za rad, ..., Ukupno (7)
  2. Godina: 2011, 2015, (2)
  3. Relativno siromaštvo: Broj domaćinstava, Stopa siromaštva (%), (2)


 5. Tabela 13. PRISTUPAČNOST DOMAĆINSTAVA USLUGAMA PREMA VRSTI USLUGE U FEDERACIJI BIH (vrijednosti u procentima)

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 3542 Ažurirano: 8.4.2020

  1. Vrsta usluge: Prodavnica mješovite robe, Bankarske usluge, Poštanske usluge, Javni prevoz, ..., Ustanova predškolskog i osnovnog obrazovanja (6)
  2. Godina: 2011, 2015, (2)
  3. Pristupačnost domaćinstava uslugama: Teško ili veoma teško pristupačno, Lako ili veoma lako pristupačno, Usluga se ne koristi, (3)


 6. Tabela 14. PRISTUPAČNOST DOMAĆINSTAVA USLUGAMA PREMA VRSTI USLUGE I TIPU NASELJA U FEDERACIJI BIH (vrijednosti u procentima)

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 3685 Ažurirano: 8.4.2020

  1. Vrsta usluge: Prodavnica mješovite robe, Bankarske usluge, Poštanske usluge, Javni prevoz, ..., Ustanova predškolskog i osnovnog obrazovanja (6)
  2. Godina: 2011, 2015, (2)
  3. Pristupačnost domaćinstava uslugama: Teško ili veoma teško pristupačno, Lako ili veoma lako pristupačno, Usluga se ne koristi, (3)
  4. Tipu naselja: Gradska, Ostala, Ukupno, (3)


 7. Tabela 15. RELATIVNO SIROMAŠTVO PREMA STAROSNOJ DOBI NOSIOCA DOMAĆINSTVA U FEDERACIJI BIH (vrijednosti u procentima)

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 2432 Ažurirano: 8.4.2020

  1. Starost nosioca domaćinstva: Do 35 godina, 36-45 godina, 46-55 godina, 56-65 godina, Preko 65 godina (5)
  2. Stopa siromaštva po godinama (%): 2011, 2015, (2)


 8. Tabela 16. RELATIVNO SIROMAŠTVO PREMA OBRAZOVANJU NOSIOCA DOMAĆINSTVA U FEDERACIJI BIH (vrijednosti u procentima)

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 2447 Ažurirano: 8.4.2020

  1. Obrazovanje nosioca domaćinstva: Bez škole, Osnovna škola, Srednja škola, Viša škola ili iznad, (4)
  2. Stopa siromaštva po godinama (%): 2011, 2015, (2)


 9. Tabela 2. PROSJEČNI MJESEČNI IZDACI DOMAĆINSTAVA PREMA GLAVNIM GRUPAMA IZDATAKA PO COICOP-U (KLASIFIKACIJA INDIVIDUALNE POTROŠNJE PREMA NAMJENI) U F BIH (VRIJEDNOSTI U KM I PROCENTIMA)

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 4060 Ažurirano: 8.4.2020

  1. Glavne grupe izdataka po COICOP-u: 01 Hrana i bezalkoholna pića, 02 Alkoholna pića i duhan, 03 Odjeća i obuća, 04 Stanovanje, voda, električna energija, plin i drugi elementi, ..., UKUPNO (13)
  2. Godina: 2011, 2015, (2)
  3. Izdaci u KM i struktura u procentima: KM, %, (2)


 10. Tabela 3. PROSJEČNI MJESEČNI IZDACI PREMA KATEGORIJI IZDATAKA I TIPU NASELJA U FEDERACIJI BIH (vrijednosti u KM)

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 5117 Ažurirano: 8.4.2020

  1. Kategorija izdataka: UKUPNO, Ukupno hrana i piće, -Potrošnja hrane i pića iz vlastite proizvodnje, Hljeb i žitarice, ..., Ostala dobra i usluge (29)
  2. Godina: 2011, 2015, (2)
  3. Tip naselja: Ukupno, Gradsko, Ostalo, (3)


 11. Tabela 4. PROSJEČNI MJESEČNI IZDACI PREMA KATEGORIJI IZDATAKA U FEDERACIJI BIH (vrijednosti u KM)

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 4460 Ažurirano: 8.4.2020

  1. Kategorija izdataka: Hljeb i žitarice, Meso, Riba, Mlijeko, sir i jaja, ..., UKUPNO (27)
  2. Godina: 2004, 2007, 2011, 2015, (4)


 12. Tabela 5. PROSJEČNI MJESEČNI IZDACI DOMAĆINSTVA PO BROJU ČLANOVA I KATEGORIJI IZDATAKA U FEDERACIJI BIH (vrijednosti u KM)

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 10093 Ažurirano: 8.4.2020

  1. Kategorija izdataka: Hljeb i žitarice, Meso, Riba, Mlijeko, sir i jaja, ..., UKUPNO (27)
  2. Godina: 2004, 2007, 2011, 2015, (4)
  3. Broj članova domaćinstva: 1 član, 2 člana, 3 člana, 4 člana, 5 i više članova (5)


 13. Tabela 6. PROSJEČNI MJESEČNI IZDACI PO TIPU DOMAĆINSTVA I KATEGORIJI IZDATAKA U FEDERACIJI BIH (vrijednosti u KM)

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 27642 Ažurirano: 8.4.2020

  1. Kategorija izdataka: Hljeb i žitarice, Meso, Riba, Mlijeko, sir i jaja, ..., UKUPNO (27)
  2. Godina: 2004, 2007, 2011, 2015, (4)
  3. Tip domaćinstva: Samačko domaćinstvo < 65 godina, Samačko domaćinstvo >= 65 godina, Bračni par bez djece < 65 godina, Bračni par bez djece >= 65 godina, ..., Ostalo (12)


 14. Tabela 7. PROSJEČNI MJESEČNI IZDACI PO STATUSTU TEKUĆE AKTIVNOSTI NOSIOCA DOMAĆINSTVA I KATEGORIJI IZDATAKA U FEDERACIJI BIH (vrijednosti u KM)

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 12440 Ažurirano: 8.4.2020

  1. Kategorija izdataka: Hljeb i žitarice, Meso, Riba, Mlijeko, sir i jaja, ..., UKUPNO (27)
  2. Godina: 2004, 2007, 2011, 2015, (4)
  3. Tekuća aktivnost nosioca domaćinstva: Zaposlen, Nezaposlen ili traži prvo zaposlenje, Domaćica, Penzioner, Ostalo (5)


 15. Tabela 8. PROSJEČNI MJESEČNI IZDACI DOMAĆINSTVA PO STATUSU U ZAPOSLENJU NOSIOCA DOMAĆINSTVA I KATEGORIJI IZDATAKA U FEDERACIJI BIH (vrijednosti u KM)

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 9536 Ažurirano: 8.4.2020

  1. Kategorija izdataka: Hljeb i žitarice, Meso, Riba, Mlijeko, sir i jaja, ..., UKUPNO (27)
  2. Godina: 2004, 2007, 2011, 2015, (4)
  3. Statusu u zaposlenju nosioca domaćinstva: Poslodavac, Samozaposlen ili slobodno zanimanje, Stalno zaposlen ili ugovor na neodređeno vrijeme, Zaposlen sa drugim tipom ugovora, (4)


 16. Tabela 9. RELATIVNO SIROMAŠTVO PO TIPU DOMAĆINSTVA U FEDERACIJI BIH (apsolutne vrijednosti i u procentima)

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 3567 Ažurirano: 8.4.2020

  1. Tip domaćinstva: Samačko domaćinstvo ispod 65 godina, Samačko domaćinstvo 65 godina i više, Bračni par sa nosiocem domaćinstva ispod 65 godina bez djece, Bračni par sa nosiocem domaćinstva od 65 godina i više bez djece, ..., Ukupno (13)
  2. Godina: 2011, 2015, (2)
  3. Relativno siromaštvo: Broj domaćinstava, Stopa siromaštva (%), (2)