Tabela 11. PROSJEK UOBIČAJENIH SATI RADA SEDMIČNO NA GLAVNOM POSLU PREMA GRUPAMA PODRUČJA DJELATNOSTI1) I SPOLU
Označite vaš odabir i odaberite između tabele na ekranu i formata datoteke. Savjeti za označavanje

Za varijable koje su obilježene sa Odaberite najmanje jednu vrijednost, potrebno je odabrati barem jednu vrijednost

Grupama područja djelatnosti Odaberite najmanje jednu vrijednost

Ukupno 4 Izabrano

Traži

Godina Odaberite najmanje jednu vrijednost

Ukupno 3 Izabrano

Traži

Spol Odaberite najmanje jednu vrijednost

Ukupno 3 Izabrano

Traži


Broj odabranih ćelija podataka je: (maksimalni dozvoljeni broj je 100.000)

Prezentacija na ekranu je ograničena na 1.000 redova i 30 kolona


Broj odabranih ćelija prelazi dozvoljeni maksimum 100.000.

Fusnote

1) Grupe područja djelatnosti (KD BiH 2010): poljoprivredne (A), nepoljoprivredne (B,C,D,E,F), uslužne (G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U)

Informacije

Jedinica
Broj
Kontakt
Odsjek za statistiku tržišta rada
Anes Smailbegović +387 33 407 033, anes.smailbegovic@fzs.ba
Samka Avdić +387 33 407 027, samka.avdic@fzs.ba
Datum kreiranja
13.11.2018
Izvor
Federalni zavod za statistiku
Matrica
ARS