Tabela 4.1 INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA (2015=100)
Označite vaš odabir i odaberite između tabele na ekranu i formata datoteke. Savjeti za označavanje

Za varijable koje su obilježene sa Odaberite najmanje jednu vrijednost, potrebno je odabrati barem jednu vrijednost

Godina Odaberite najmanje jednu vrijednost

Ukupno 6 Izabrano

Traži

Mjesec Odaberite najmanje jednu vrijednost

Ukupno 12 Izabrano

Traži


Broj odabranih ćelija podataka je: (maksimalni dozvoljeni broj je 100.000)

Prezentacija na ekranu je ograničena na 1.000 redova i 30 kolona


Broj odabranih ćelija prelazi dozvoljeni maksimum 100.000.

Fusnote

Nema fusnota

Informacije

Jedinica
Broj
Kontakt
Odsjek za statistiku cijena
Mesuda KAMBEROVIĆ, +387 33 407 015, mesuda.kamberovic@fzs.ba
Edisa MUŠANOVIĆ +387 33 407 015, edisa.musanovic@fzs.ba
Datum kreiranja
14.5.2018
Izvor
Federalni zavod za statistiku
Matrica
Cijene