Tabela 14-3. BILANS UGLJENA (tona)
Označite vaš odabir i odaberite između tabele na ekranu i formata datoteke. Savjeti za označavanje

Za varijable koje su obilježene sa Odaberite najmanje jednu vrijednost, potrebno je odabrati barem jednu vrijednost

Vrsta ugljena Odaberite najmanje jednu vrijednost

Ukupno 4 Izabrano

Traži

Bilans ugljena Odaberite najmanje jednu vrijednost

Ukupno 18 Izabrano

Traži

Godina Odaberite najmanje jednu vrijednost

Ukupno 2 Izabrano

Traži


Broj odabranih ćelija podataka je: (maksimalni dozvoljeni broj je 100.000)

Prezentacija na ekranu je ograničena na 1.000 redova i 30 kolona


Broj odabranih ćelija prelazi dozvoljeni maksimum 100.000.

Fusnote

Nema fusnota

Informacije

Jedinica
Broj
Kontakt
Odsjek za statistiku industrije, građevinarstva i energije
Nasiha Jahić +387 33 206 451, nasiha.jahic@fzs.ba
Nusreta Imamović +387 33 200 124, nusreta.imamovic@fzs.ba
Datum kreiranja
27.12.2018
Izvor
Federalni zavod za statistiku
Matrica
ENERGETIKA