Tabela 14-5. POTROŠNJA GORIVA U ENERGETSKIM SEKTORIMA
Označite vaš odabir i odaberite između tabele na ekranu i formata datoteke. Savjeti za označavanje

Za varijable koje su obilježene sa Odaberite najmanje jednu vrijednost, potrebno je odabrati barem jednu vrijednost

Potrošnja goriva Odaberite najmanje jednu vrijednost

Ukupno 18 Izabrano

Traži

Godina Odaberite najmanje jednu vrijednost

Ukupno 5 Izabrano

Traži


Broj odabranih ćelija podataka je: (maksimalni dozvoljeni broj je 100.000)

Prezentacija na ekranu je ograničena na 1.000 redova i 30 kolona


Broj odabranih ćelija prelazi dozvoljeni maksimum 100.000.

Fusnote

Nema fusnota

Informacije

Jedinica
Broj
Kontakt
Odsjek za statistiku industrije, građevinarstva i energije
Nasiha Jahić +387 33 206 451, nasiha.jahic@fzs.ba
Nusreta Imamović +387 33 200 124, nusreta.imamovic@fzs.ba
Datum kreiranja
27.12.2018
Izvor
Federalni zavod za statistiku
Matrica
ENERGETIKA