1. Tabela 1. INVESTICIJE U STALNA SREDSTVA PRAVNIH OSOBA U FEDERACIJI BiH

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 5090 Ažurirano: 8.5.2020

  1. Investicije u stalna sredstva: Isplate za investicije, hilj. KM, Isplate za investicije, hilj. EUR, Isplate za investicije, hilj. USD, Ostvarene investicije, hilj. KM, ..., Ostvarene investicije, hilj. USD (6)
  2. Godina: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2018 (12)


 2. Tabela 2. ISPLATE ZA INVESTICIJE U STALNA SREDSTVA PRAVNIH OSOBA U FEDERACIJI BiH PO DJELATNOSTI INVESTITORA (PODRUČJA KD BiH 2010), HILJ. KM, ORGANIZACIONI PRINCIP

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 6466 Ažurirano: 7.5.2020

  1. Djelatnost investitora: UKUPNO ISPLATE ZA INVESTICIJE, A - Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov, B - Vađenje ruda i kamena, C - Prerađivačka industrija, ..., S - Ostale uslužne djelatnosti (20)
  2. Godina: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2018 (12)


 3. Tabela 3. ISPLATE ZA INVESTICIJE U STALNA SREDSTVA PRAVNIH OSOBA U FEDERACIJI BiH PO DJELATNOSTI INVESTITORA (PODRUČJA I OBLASTI KD BiH 2010), HILJ. KM, ORGANIZACIONI PRINCIP

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 22400 Ažurirano: 7.5.2020

  1. Djelatnost investitora: UKUPNO ISPLATE ZA INVESTICIJE, A - Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov, 01 - Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti u vezi s njima, 02 - Šumarstvo i sječa drva (iskorištavanje šuma), ..., 96 - Ostale lične uslužne djelatnosti (105)
  2. Godina: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2018 (12)


 4. Tabela 4. ISPLATE ZA INVESTICIJE U STALNA SREDSTVA PRAVNIH OSOBA U FEDERACIJI BiH PO OSNOVNIM IZVORIMA FINANSIRANJA/FINANCIRANJA I DJELATNOSTI INVESTITORA (PODRUČJA KD BiH 2010), HILJ. KM, ORGANIZACIONI PRINCIP

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 14936 Ažurirano: 7.5.2020

  1. Djelatnost investitora: UKUPNO ISPLATE ZA INVESTICIJE, A - Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov, B - Vađenje ruda i kamena, C - Prerađivačka industrija, ..., S - Ostale uslužne djelatnosti (20)
  2. Godina: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2018 (12)
  3. Isplate za investicije u stalna sredstva: Ukupno, Iz sopstvenih sredstava, Iz udruženih sredstava, Iskorišteni finansijski/ financijski krediti, ..., Iz ostalih izvora (7)


 5. Tabela 5. ISPLATE ZA INVESTICIJE U STALNA SREDSTVA PRAVNIH OSOBA U FEDERACIJI BiH PO OSNOVNIM IZVORIMA FINANSIRANJA/FINANCIRANJA, HILJ. KM

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 3623 Ažurirano: 5.5.2020

  1. Godina: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2018 (12)
  2. Osnovni izvorimi finansiranja/financiranja: Ukupno, Iz sopstvenih sredstava, Iz udruženih sredstava, Iskorišteni finansijski/ financijski krediti, ..., Iz ostalih izvora (7)


 6. Tabela 5a. ISPLATE ZA INVESTICIJE U STALNA SREDSTVA PRAVNIH OSOBA U FEDERACIJI BiH PO OSNOVNIM IZVORIMA FINANSIRANJA/FINANCIRANJA, STRUKTURA U %

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 4373 Ažurirano: 8.5.2020

  1. Godina: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2018 (12)
  2. Osnovni izvorimi finansiranja/financiranja: Ukupno, Iz sopstvenih sredstava, Iz udruženih sredstava, Iskorišteni finansijski/ financijski krediti, ..., Iz ostalih izvora (7)