1. Tabela 1. JAVNE I PRIVATNE PREDŠKOLSKE USTANOVE

    Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 6895 Ažurirano: 14.4.2020

    1. KANTONI: FEDERACIJA BIH, UNSKO-SANSKI KANTON, KANTON POSAVSKI, TUZLANSKI KANTON, ..., KANTON 10 (11)
    2. ŠKOLSKA GODINA: 2010./2011., 2011./2012., 2012./2013., 2013./2014., ..., 2018./2019. (9)
    3. PREDŠKOLSKE USTANOVE: Broj ustanova, Broj djece: svega, Broj djece: ženski, Od toga: djeca sa posebnim potrebama: svega, ..., Djeca koja nisu primljena zbog popunjenog kapaciteta (9)