1. Tabela 1. UPISANI UČENICI OD 2000./2001. - 2017./2018. ŠKOLSKE GODINE

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 9376 Ažurirano: 6.12.2018

  1. Teritorija: Federacija BiH, Unsko-sanski kanton, Grad Bihać, Bosanska Krupa, ..., Tomislavgrad (82)
  2. Školska godina: 2009./2010., 2010./2011., 2011./2012., 2012./2013., ..., 2017./2018. (9)


 2. Tabela 2. UČENICI KOJI SU NAPUSTILI ŠKOLU OD 2009./2010. - 2017./2018. ŠKOLSKE GODINE

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 8368 Ažurirano: 6.12.2018

  1. Teritorija: Federacija BiH, Unsko-sanski kanton, Grad Bihać, Bosanska Krupa, ..., Tomislavgrad (82)
  2. Školska godina: 2009./2010., 2010./2011., 2011./2012., 2012./2013., ..., 2017./2018. (9)


 3. Tabela 3. NASTAVNICI PO UČENIKU I BROJ ŠKOLA OD 2000./2001. - 2017./2018. ŠKOLSKE GODINE

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 19745 Ažurirano: 6.12.2018

  1. Teritorija: Federacija BiH, Unsko-sanski kanton, Grad Bihać, Bosanska Krupa, ..., Tomislavgrad (82)
  2. Školska godina: 2009./2010., 2010./2011., 2011./2012., 2012./2013., ..., 2017./2018. (9)
  3. Broj škola i broj učenika na jednog nastavnika: Broj škola, Broj učenika na jednog nastavnika, (2)