1. STANOVNIŠTVO PREMA ETNIČKOJ/NACIONALNOJ PRIPADNOSTI - DETALJNA KLASIFIKACIJA

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 35660 Ažurirano: 13.10.2017

  1. Etnička/nacionalna pripadnost: Bošnjak/Bošnjakinja, Hrvat/Hrvatica, Srbin/Srpkinja, Bosanac/Bosanka, ..., Zeničanin (435)
  2. Federacija BiH: Ukupno, Muški, Ženski, (3)


 2. STANOVNIŠTVO PREMA ETNIČKOJ/NACIONALNOJ PRIPADNOSTI I SPOLU, PO KANTONIMA

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 6269 Ažurirano: 13.10.2017

  1. Teritorija: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, UNSKO-SANSKI KANTON, KANTON POSAVSKI, TUZLANSKI KANTON, ..., KANTON 10 (11)
  2. Spol: Ukupno, Muški, Ženski, (3)
  3. Etnička/nacionalna pripadnost: Ukupno, Bošnjak/Bošnjakinja, Hrvat/Hrvatica, Srbin/Srpkinja, ..., Nepoznato (19)


 3. STANOVNIŠTVO PREMA ETNIČKOJ/NACIONALNOJ PRIPADNOSTI I SPOLU, PO OPĆINAMA

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 26967 Ažurirano: 13.10.2017

  1. Teritorija: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, UNSKO-SANSKI KANTON, BIHAĆ, BOSANSKA KRUPA, ..., TOMISLAVGRAD (90)
  2. Spol: Ukupno, Muški, Ženski, (3)
  3. Etnička/nacionalna pripadnost: Ukupno, Bošnjak/Bošnjakinja, Hrvat/Hrvatica, Srbin/Srpkinja, ..., Nepoznato (19)


 4. STANOVNIŠTVO PREMA ETNIČKOJ/NACIONALNOJ PRIPADNOSTI I SPOLU, PO NASELJENIM MJESTIMA

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 1065694 Ažurirano: 13.10.2017

  1. Teritorija (kanton/općina, naseljeno mjesto): FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE,, UNSKO-SANSKI KANTON,, BIHAĆ,, BIHAĆ, BAJRIĆI, ..., TOMISLAVGRAD, ZIDINE (3427)
  2. Spol: Ukupno, Muški, Ženski, (3)
  3. Etnička/nacionalna pripadnost: Ukupno, Bošnjak/Bošnjakinja, Hrvat/Hrvatica, Srbin/Srpkinja, ..., Nepoznato (19)


 5. STANOVNIŠTVO PREMA ETNIČKOJ/NACIONALNOJ PRIPADNOSTI, VJEROISPOVIJESTI I SPOLU, PO KANTONIMA

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 28141 Ažurirano: 13.10.2017

  1. Teritorija: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, UNSKO-SANSKI KANTON, KANTON POSAVKI, TUZLANSKI KANTON, ..., KANTON 10 (11)
  2. Vjeroispovijest: -, Islamska, Katolička, Pravoslavna, ..., Nepoznato (14)
  3. Spol: Ukupno, Muški, Ženski, (3)
  4. Etnička/nacionalna pripadnost: Ukupno, Bošnjak/Bošnjakinja, Hrvat/Hrvatica, Srbin/Srpkinja, ..., Nepoznato (19)


 6. STANOVNIŠTVO PREMA ETNIČKOJ/NACIONALNOJ PRIPADNOSTI, MATERNJEM JEZIKU I SPOLU, PO KANTONIMA

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 32223 Ažurirano: 13.10.2017

  1. Teritorija: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, UNSKO-SANSKI KANTON, KANTON POSAVSKI, TUZLANSKI KANTON, ..., KANTON 10 (11)
  2. Maternji jezik: -, Bosanski, Hrvatski, Srpski, ..., Nepoznato (11)
  3. Spol: Ukupno, Muški, Ženski, (3)
  4. Etnička/nacionalna pripadnost: Ukupno, Bošnjak/Bošnjakinja, Hrvat/Hrvatica, Srbin/Srpkinja, ..., Nepoznato (19)


 7. STANOVNIŠTVO PREMA VJEROISPOVIJESTI I SPOLU, PO KANTONIMA

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 6198 Ažurirano: 13.10.2017

  1. Teritorija: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, UNSKO-SANSKI KANTON, KANTON POSAVSKI, TUZLANSKI KANTON, ..., KANTON 10 (11)
  2. Spol: Ukupno, Muški, Ženski, (3)
  3. Vjeroispovijest: Ukupno, Islamska, Katolička, Pravoslavna, ..., Nepoznato (21)


 8. STANOVNIŠTVO PREMA VJEROISPOVIJESTI I SPOLU, PO OPĆINAMA

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 28949 Ažurirano: 13.10.2017

  1. Teritorija: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, UNSKO-SANSKI KANTON, BIHAĆ, BOSANSKA KRUPA, ..., TOMISLAVGRAD (90)
  2. Spol: Ukupno, Muški, Ženski, (3)
  3. Vjeroispovijest: Ukupno, Islamska, Katolička, Pravoslavna, ..., Nepoznato (21)


 9. STANOVNIŠTVO PREMA MATERNJEM JEZIKU I SPOLU, PO KANTONIMA

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 6068 Ažurirano: 13.10.2017

  1. Teritorija: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, UNSKO-SANSKI KANTON, KANTON POSAVSKI, TUZLANSKI KANTON, ..., KANTON 10 (11)
  2. Spol: Ukupno, Muški, Ženski, (3)
  3. Maternji jezik: Ukupno, Bosanski, Hrvatski, Srpski, ..., Nepoznato (18)


 10. STANOVNIŠTVO PREMA MATERNJEM JEZIKU I SPOLU, PO OPĆINAMA

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 25579 Ažurirano: 13.10.2017

  1. Teritorija: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, UNSKO-SANSKI KANTON, BIHAĆ, BOSANSKA KRUPA, ..., TOMISLAVGRAD (90)
  2. Spol: Ukupno, Muški, Ženski, (3)
  3. Maternji jezik: Ukupno, Bosanski, Hrvatski, Srpski, ..., Nepoznato (18)