1. DOMAĆINSTVA/KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA I TIPU NASELJENOG MJESTA, PO KANTONIMA

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 4847 Ažurirano: 13.10.2017

  1. Teritorija: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, UNSKO-SANSKI KANTON, KANTON POSAVSKI, TUZLANSKI KANTON, ..., KANTON 10 (11)
  2. Tip: Ukupno, Gradska, Ostala, (3)
  3. Broj članova: Ukupno, 1, 2, 3, ..., Prosječan broj članova domać. (10)


 2. DOMAĆINSTVA/KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA I TIPU NASELJENOG MJESTA, PO OPĆINAMA

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 18355 Ažurirano: 13.10.2017

  1. Teritorija: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, UNSKO-SANSKI KANTON, BIHAĆ, BOSANSKA KRUPA, ..., TOMISLAVGRAD (90)
  2. Tip: Ukupno, Gradska, Ostala, (3)
  3. Broj članova: Ukupno, 1, 2, 3, ..., Prosječan broj članova domać. (10)


 3. PORODIČNA I NEPORODIČNA DOMAĆINSTVA/KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO KANTONIMA

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 4511 Ažurirano: 13.10.2017

  1. Teritorija: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, UNSKO-SANSKI KANTON, KANTON POSAVSKI, TUZLANSKI KANTON, ..., KANTON 10 (11)
  2. Domaćinstva/Kućanstva: Ukupno, Porodična prema broju članova: Svega, Porodična prema broju članova: 2, Porodična prema broju članova: 3, ..., Neporodična: Višečlana (11)


 4. PORODIČNA I NEPORODIČNA DOMAĆINSTVA/KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO OPĆINAMA

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 11597 Ažurirano: 13.10.2017

  1. Teritorija: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, UNSKO-SANSKI KANTON, BIHAĆ, BOSANSKA KRUPA, ..., TOMISLAVGRAD (90)
  2. Domaćinstva/Kućanstva: Ukupno, Porodična prema broju članova: Svega, Porodična prema broju članova: 2, Porodična prema broju članova: 3, ..., Neporodična: Višečlana (11)


 5. DOMAĆINSTVA/KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA U INOZEMSTVU, PO KANTONIMA

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 3414 Ažurirano: 13.10.2017

  1. Teritorija: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, UNSKO-SANSKI KANTON, KANTON POSAVSKI, TUZLANSKI KANTON, ..., KANTON 10 (11)
  2. Broj članova: Ukupno, 1, 2, 3, ..., 8 i više (9)


 6. DOMAĆINSTVA/KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA U INOZEMSTVU, PO OPĆINAMA

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 9061 Ažurirano: 13.10.2017

  1. Teritorija: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, UNSKO-SANSKI KANTON, BIHAĆ, BOSANSKA KRUPA, ..., TOMISLAVGRAD (90)
  2. Broj članova: Ukupno, 1, 2, 3, ..., 8 i više (9)


 7. DOMAĆINSTVA/KUĆANSTVA PREMA BROJU PORODICA, PO KANTONIMA

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 3107 Ažurirano: 13.10.2017

  1. Teritorija: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, UNSKO-SANSKI KANTON, KANTON POSAVSKI, TUZLANSKI KANTON, ..., KANTON 10 (11)
  2. Broj porodica: Ukupno, 1, 2, 3, ..., 5 i više (6)


 8. DOMAĆINSTVA/KUĆANSTVA PREMA BROJU PORODICA, PO OPĆINAMA

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 8354 Ažurirano: 13.10.2017

  1. Teritorija: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, UNSKO-SANSKI KANTON, BIHAĆ, BOSANSKA KRUPA, ..., TOMISLAVGRAD (90)
  2. Broj porodica: Ukupno, 1, 2, 3, ..., 5 i više (6)


 9. PORODICE PREMA TIPU PORODICE, PO KANTONIMA

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 3458 Ažurirano: 13.10.2017

  1. Teritorija: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, UNSKO-SANSKI KANTON, KANTON POSAVSKI, TUZLANSKI KANTON, ..., KANTON 10 (11)
  2. Tip porodice: Ukupno, Bračni par bez djece, Vanbračni par bez djece, Bračni par sa djecom, ..., Otac sa djecom (7)


 10. PORODICE PREMA TIPU PORODICE, PO OPĆINAMA

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 9047 Ažurirano: 13.10.2017

  1. Teritorija: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, UNSKO-SANSKI KANTON, BIHAĆ, BOSANSKA KRUPA, ..., TOMISLAVGRAD (90)
  2. Tip porodice: Ukupno, Bračni par bez djece, Vanbračni par bez djece, Bračni par sa djecom, ..., Otac sa djecom (7)


 11. PORODICE SA DJECOM PREMA TIPU PORODICE, BROJU I STAROSTI DJECE, PO KANTONIMA

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 18281 Ažurirano: 13.10.2017

  1. Teritorija: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, UNSKO-SANSKI KANTON, KANTON POSAVSKI, TUZLANSKI KANTON, ..., KANTON 10 (11)
  2. Tip porodice: Ukupan broj porodica, Bračni par sa djecom, Vanbračni par sa djecom, Majka sa djecom, Otac sa djecom (5)
  3. Starost djece: Ukupno porodica, Broj djece - ukupno, 0-5 godina, 6-9 godina, ..., 25 i više godina (8)
  4. Broj djece: Ukupno, 1 dijete, 2 dijeteta, 3 dijeteta, ..., Prosječan broj djece u porodici (7)


 12. PORODICE SA DJECOM PREMA TIPU PORODICE, BROJU I STAROSTI DJECE, PO OPĆINAMA

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 113657 Ažurirano: 13.10.2017

  1. Teritorija: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, UNSKO-SANSKI KANTON, BIHAĆ, BOSANSKA KRUPA, ..., TOMISLAVGRAD (90)
  2. Tip porodice: Ukupan broj porodica, Bračni par sa djecom, Vanbračni par sa djecom, Majka sa djecom, Otac sa djecom (5)
  3. Starost djece: Ukupno porodica, Broj djece - ukupno, 0-5 godina, 6-9 godina, ..., 25 i više godina (8)
  4. Broj djece: Ukupno, 1 dijete, 2 dijeteta, 3 dijeteta, ..., Prosječan broj djece u porodici (7)


 13. PORODICE PREMA TIPU I ETNIČKOM/NACIONALNOM IZJAŠNJAVANJU, PO KANTONIMA

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 6178 Ažurirano: 13.10.2017

  1. Teritorija: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, UNSKO-SANSKI KANTON, KANTON POSAVSKI, TUZLANSKI KANTON, ..., KANTON 10 (11)
  2. Tip: Ukupno, Bračni par bez djece, Vanbračni par bez djece, Bračni par sa djecom, ..., Otac sa djecom (7)
  3. Etnička/nacionalna pripadnost: Ukupno, Bošnjaci, Hrvati, Srbi, ..., Mješovite (8)


 14. PORODICE PREMA TIPU I ETNIČKOM/NACIONALNOM IZJAŠNJAVANJU, PO KANTONIMA

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 6029 Ažurirano: 13.10.2017

  1. Teritorija: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, UNSKO-SANSKI KANTON, KANTON POSAVSKI, TUZLANSKI KANTON, ..., KANTON 10 (11)
  2. Tip: Ukupno, Bračni par bez djece, Vanbračni par bez djece, Bračni par sa djecom, ..., Otac sa djecom (7)
  3. Etnička/nacionalna pripadnost: Ukupno, Bošnjaci, Hrvati, Srbi, ..., Mješovite (8)


 15. PORODICE PREMA TIPU I ETNIČKOM/NACIONALNOM IZJAŠNJAVANJU, PO OPĆINAMA

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 26920 Ažurirano: 13.10.2017

  1. Teritorija: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, UNSKO-SANSKI KANTON, BIHAĆ, BOSANSKA KRUPA, ..., TOMISLAVGRAD (90)
  2. Tip: Ukupno, Bračni par bez djece, Vanbračni par bez djece, Bračni par sa djecom, ..., Otac sa djecom (7)
  3. Etnička/nacionalna pripadnost: Ukupno, Bošnjaci, Hrvati, Srbi, ..., Mješovite (8)


 16. PORODICE PREMA TIPU I ETNIČKOM/NACIONALNOM IZJAŠNJAVANJU, PO OPĆINAMA

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 26771 Ažurirano: 13.10.2017

  1. Teritorija: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, UNSKO-SANSKI KANTON, BIHAĆ, BOSANSKA KRUPA, ..., TOMISLAVGRAD (90)
  2. Tip: Ukupno, Bračni par bez djece, Vanbračni par bez djece, Bračni par sa djecom, ..., Otac sa djecom (7)
  3. Etnička/nacionalna pripadnost: Ukupno, Bošnjaci, Hrvati, Srbi, ..., Mješovite (8)