1. STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA NAJVIŠOJ ZAVRŠENOJ ŠKOLI, STAROSTI I SPOLU, PO KANTONIMA

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 20565 Ažurirano: 8.6.2017

  1. Teritorija: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, UNSKO-SANSKI KANTON, KANTON POSAVSKI, TUZLANSKI KANTON, ..., KANTON 10 (11)
  2. Starost: Ukupno, 15-19, 20-24, 25-29, ..., 75 i više (14)
  3. Pol: Ukupno, Muški, Ženski, (3)
  4. Najviše završena škola: Ukupno, Bez ikakvog obrazovanja, Nepotpuno osnovno obrazovanje, Osnovna škola, ..., Visoka škola/ fakultet/akademija/ univerzitet (8)


 2. STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA NAJVIŠOJ ZAVRŠENOJ ŠKOLI, STAROSTI I SPOLU, PO OPĆINAMA

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 122894 Ažurirano: 8.6.2017

  1. Teritorija: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, UNSKO-SANSKI KANTON, BIHAĆ, BOSANSKA KRUPA, ..., TOMISLAVGRAD (90)
  2. Starost: Ukupno, 15-19, 20-24, 25-29, ..., 75 i više (14)
  3. Pol: Ukupno, Muški, Ženski, (3)
  4. Najviše završena škola: Ukupno, Bez ikakvog obrazovanja, Nepotpuno osnovno obrazovanje, Osnovna škola, ..., Visoka škola/ fakultet/akademija/ univerzitet (8)


 3. STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA NAJVIŠOJ ZAVRŠENOJ ŠKOLI, TIPU NASELJENOG MJESTA I SPOLU, PO OPĆINAMA

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 36912 Ažurirano: 8.6.2017

  1. Teritorija: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, UNSKO-SANSKI KANTON, BIHAĆ, BOSANSKA KRUPA, ..., TOMISLAVGRAD (90)
  2. Pol: Ukupno, Muški, Ženski, (3)
  3. Tip naseljenog mjesta: Ukupno, Gradska, Ostala, (3)
  4. Najviše završena škola: Ukupno, Bez ikakvog obrazovanja, Nepotpuno osnovno obrazovanje, Osnovna škola, ..., Visoka škola/ fakultet/akademija/ univerzitet (8)


 4. STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA DUŽINI TRAJANJA I VRSTI ZAVRŠENE SREDNJE ŠKOLE I SPOLU, PO KANTONIMA

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 5614 Ažurirano: 8.6.2017

  1. Teritorija: FEDERACIJA BOSNE I HERZEGOVINE, UNSKO-SANSKI KANTON, KANTON POSAVSKI, TUZLANSKI KANTON, ..., KANTON 10 (11)
  2. Pol: Ukupno, Muški, Ženski, (3)
  3. Dužina trajanja (godina) i vrsta srednje škole: Ukupno, Dužina trajanja (godina): 1 ili 2, Dužina trajanja (godina): 3, Dužina trajanja (godina): 4 ili 5, ..., Vrsta srednje škole: Učiteljske škole (10)


 5. STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA DUŽINI TRAJANJA I VRSTI ZAVRŠENE SREDNJE ŠKOLE I SPOLU, PO OPĆINAMA

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 18808 Ažurirano: 8.6.2017

  1. Teritorija: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, UNSKO-SANSKI KANTON, BIHAĆ, BOSANSKA KRUPA, ..., TOMISLAVGRAD (90)
  2. Pol: Ukupno, Muški, Ženski, (3)
  3. Dužina trajanja (godina) i vrsta srednje škole: Ukupno, Dužina trajanja (godina): 1 ili 2, Dužina trajanja (godina): 3, Dužina trajanja (godina): 4 ili 5, ..., Vrsta srednje škole: Učiteljske škole (10)


 6. STANOVNIŠTVO SA ZAVRŠENOM VISOKOM ŠKOLOM/FAKULTETOM/AKADEMIJOM/UNIVERZITETOM PREMA STEČENOM ZVANJU, STAROSTI I SPOLU, PO KANTONIMA

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 24871 Ažurirano: 8.6.2017

  1. Teritorija: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, UNSKO-SANSKI KANTON, KANTON POSAVSKI, TUZLANSKI KANTON, ..., KANTON 10 (11)
  2. Starost: Ukupno, 20-24, 25-29, 30-34, ..., 75 i više (13)
  3. Pol: Ukupno, Muški, Ženski, (3)
  4. Stari program i program po Bolonji: Ukupno, Stari program: Svega, Stari program-Diplomirani prema dužini trajanja studija: Svega, Stari program-Diplomirani prema dužini trajanja studija: 4 godine, ..., Program po Bolonji: Doktori nauka (13)


 7. STANOVNIŠTVO SA ZAVRŠENOM VISOKOM ŠKOLOM/FAKULTETOM/AKADEMIJOM/UNIVERZITETOM PREMA STEČENOM ZVANJU, STAROSTI I SPOLU, PO OPĆINAMA

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 171676 Ažurirano: 8.6.2017

  1. Teritorija: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, UNSKO-SANSKI KANTON, BIHAĆ, BOSANSKA KRUPA, ..., TOMISLAVGRAD (90)
  2. Starost: Ukupno, 20-24, 25-29, 30-34, ..., 75 i više (13)
  3. Pol: Ukupno, Muški, Ženski, (3)
  4. Stari program i program po Bolonji: Ukupno, Stari program: Svega, Stari program-Diplomirani prema dužini trajanja studija: Svega, Stari program-Diplomirani prema dužini trajanja studija: 4 godine, ..., Program po Bolonji: Doktori nauka (13)


 8. NEPISMENO STANOVNIŠTVO STARO 10 I VIŠE GODINA PREMA STAROSTI I SPOLU, PO KANTONIMA

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 19234 Ažurirano: 8.6.2017

  1. Teritorija: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, UNSKO-SANSKI KANTON, KANTON POSAVSKI, TUZLANSKI KANTON, ..., KANTON 10 (11)
  2. Starost: Ukupno, 10-14, 15-19, 20-24, ..., 75 i više (15)
  3. Pol: Ukupno, Muški, Ženski, (3)
  4. Nepismeno stanovništvo: Ukupno stanovništvo staro 10 i više godina, Nepismeno stanovništvo po starosnim grupama, Procenat nepismenog u odnosu na ukupno stanovništvo (%), Nepoznato, (4)


 9. NEPISMENO STANOVNIŠTVO STARO 10 I VIŠE GODINA PREMA STAROSTI I SPOLU, PO OPĆINAMA

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 124036 Ažurirano: 8.6.2017

  1. Teritorija: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, UNSKO-SANSKI KANTON, BIHAĆ, BOSANSKA KRUPA, ..., TOMISLAVGRAD (90)
  2. Starost: Ukupno, 10-14, 15-19, 20-24, ..., 75 i više (15)
  3. Pol: Ukupno, Muški, Ženski, (3)
  4. Nepismeno stanovništvo: Ukupno stanovništvo staro 10 i više godina, Nepismeno stanovništvo po starosnim grupama, Procenat nepismenog u odnosu na ukupno stanovništvo (%), Nepoznato, (4)


 10. STANOVNIŠTVO STARO 10 I VIŠE GODINA PREMA KOMPJUTERSKOJ PISMENOSTI, STAROSTI I SPOLU, PO KANTONIMA

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 15949 Ažurirano: 8.6.2017

  1. Teritorija: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, UNSKO-SANSKI KANTON, KANTON POSAVSKI, TUZLANSKI KANTON, ..., KANTON 10 (11)
  2. Starost: Ukupno, 10-14, 15-19, 20-24, ..., 75 i više (15)
  3. Pol: Ukupno, Muški, Ženski, (3)
  4. Kompjuterska pismenost: Ukupno, Kompjuterski pismene osobe, Osobe koje djelimično poznaju rad na računaru, Kompjuterski nepismene osobe, Nepoznato (5)


 11. STANOVNIŠTVO STARO 10 I VIŠE GODINA PREMA KOMPJUTERSKOJ PISMENOSTI, STAROSTI I SPOLU, PO OPĆINAMA

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 91644 Ažurirano: 8.6.2017

  1. Teritorija: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, UNSKO-SANSKI KANTON, BIHAĆ, BOSANSKA KRUPA, ..., TOMISLAVGRAD (90)
  2. Starost: Ukupno, 10-14, 15-19, 20-24, ..., 75 i više (15)
  3. Pol: Ukupno, Muški, Ženski, (3)
  4. Kompjuterska pismenost: Ukupno, Kompjuterski pismene osobe, Osobe koje djelimično poznaju rad na računaru, Kompjuterski nepismene osobe, Nepoznato (5)


 12. STANOVNIŠTVO PREMA POHAĐANJU ŠKOLE, STAROSTI I SPOLU, PO KANTONIMA

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 69165 Ažurirano: 8.6.2017

  1. Teritorija: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, UNSKO-SANSKI KANTON, KANTON POSAVSKI, TUZLANSKI KANTON, ..., KANTON 10 (11)
  2. Starost: Ukupno, 0 - 2, 3, 4, ..., 50 i više (30)
  3. Pol: Ukupno, Muški, Ženski, (3)
  4. Pohađanje škole: Ukupno, Ne školuje se, Predškolsko obrazovanje, Osnovna škola, ..., Program po Bolonji: Studij III ciklusa (15)


 13. STANOVNIŠTVO PREMA POHAĐANJU ŠKOLE, STAROSTI I SPOLU, PO OPĆINAMA

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 527537 Ažurirano: 8.6.2017

  1. Teritorija: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, UNSKO-SANSKI KANTON, BIHAĆ, BOSANSKA KRUPA, ..., TOMISLAVGRAD (90)
  2. Starost: Ukupno, 0 - 2, 3, 4, ..., 50 i više (30)
  3. Pol: Ukupno, Muški, Ženski, (3)
  4. Pohađanje škole: Ukupno, Ne školuje se, Predškolsko obrazovanje, Osnovna škola, ..., Program po Bolonji: Studij III ciklusa (15)