STANOVNIŠTVO PREMA POHAĐANJU ŠKOLE, STAROSTI I SPOLU, PO KANTONIMA
Označite vaš odabir i odaberite između tabele na ekranu i formata datoteke. Savjeti za označavanje

Za varijable koje su obilježene sa Odaberite najmanje jednu vrijednost, potrebno je odabrati barem jednu vrijednost

Teritorija Odaberite najmanje jednu vrijednost

Ukupno 11 Izabrano

Traži

Starost Odaberite najmanje jednu vrijednost

Ukupno 30 Izabrano

Traži

Pol Odaberite najmanje jednu vrijednost

Ukupno 3 Izabrano

Traži

Pohađanje škole Odaberite najmanje jednu vrijednost

Ukupno 15 Izabrano

Traži


Broj odabranih ćelija podataka je: (maksimalni dozvoljeni broj je 100.000)

Prezentacija na ekranu je ograničena na 1.000 redova i 30 kolona


Broj odabranih ćelija prelazi dozvoljeni maksimum 100.000.

Informacije

Jedinica
Broj
Kontakt
Odsjek za statistiku obrazovanja, socijalne zaštite i zdravstvenih nacionalnih računa
Mediha Skulić +387 33 407 036, mediha.skulic@fzs.ba
Hajrudin Alić +387 33 215 043, hajrudin.alic@fzs.ba
Datum kreiranja
6.6.2017
Izvor
Federalni zavod za statistiku
Matrica
Popis2013_Knjiga4