1. STANOVNIŠTVO PREMA STATUSU INVALIDITETA I SPOLU, PO KANTONIMA

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 4085 Ažurirano: 30.8.2017

  1. Теritоriја: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, UNSKO-SANSKI KANTON, KANTON POSAVSKI, TUZLANSKI KANTON, ..., KANTON 10 (11)
  2. Spol: Ukupno, Muški, Ženski, (3)
  3. Status invaliditeta: Ukupno, Osobe sa invaliditetom, Osobe bez invaliditeta, Nepoznat status, (4)


 2. STANOVNIŠTVO PREMA STATUSU INVALIDITETA I SPOLU, PO OPĆINAMA

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 12351 Ažurirano: 30.8.2017

  1. Теritоriја: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, UNSKO-SANSKI KANTON, BIHAĆ, BOSANSKA KRUPA, ..., TOMISLAVGRAD (90)
  2. Spol: Ukupno, Muški, Ženski, (3)
  3. Status invaliditeta: Ukupno, Osobe sa invaliditetom, Osobe bez invaliditeta, Nepoznat status, (4)


 3. STANOVNIŠTVO PREMA STATUSU INVALIDITETA I SPOLU, PO KANTONIMA (%)

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 5143 Ažurirano: 30.8.2017

  1. Теritоriја: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, UNSKO-SANSKI KANTON, KANTON POSAVSKI, TUZLANSKI KANTON, ..., KANTON 10 (11)
  2. Spol: Ukupno, Muški, Ženski, (3)
  3. Status invaliditeta: Ukupno, Osobe sa invaliditetom, Osobe bez invaliditeta, Nepoznat status, (4)


 4. STANOVNIŠTVO PREMA STATUSU INVALIDITETA I SPOLU, PO OPĆINAMA (%)

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 21799 Ažurirano: 6.9.2017

  1. Теritоriја: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, UNSKO-SANSKI KANTON, BIHAĆ, BOSANSKA KRUPA, ..., TOMISLAVGRAD (90)
  2. Spol: Ukupno, Muški, Ženski, (3)
  3. Status invaliditeta: Ukupno, Osobe sa invaliditetom, Osobe bez invaliditeta, Nepoznat status, (4)


 5. STANOVNIŠTVO PREMA STATUSU INVALIDITETA, STAROSTI, SPOLU I TIPU NASELJA, PO KANTONIMA

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 19893 Ažurirano: 7.9.2017

  1. Теritоriја: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, UNSKO-SANSKI KANTON, KANTON POSAVSKI, TUZLANSKI KANTON, ..., KANTON 10 (11)
  2. Tip: Ukupno, Gradska, Ostala, (3)
  3. Starost: Ukupno, Ispod 15 godina, 15-19, 20-29, ..., 65 i više (8)
  4. Status invaliditeta: Ukupno-Svega, Ukupno-Muško, Ukupno-Žensko, Osobe sa invaliditetom-Svega, ..., Osobe čiji je status invaliditeta nepoznat-Žensko (12)


 6. OSOBE S INVALIDITETOM PREMA VRSTI POTEŠKOĆE, STAROSTI I POLU, PO KANTONIMA

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 11642 Ažurirano: 7.9.2017

  1. Теritоriја: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, UNSKO-SANSKI KANTON, KANTON POSAVSKI, TUZLANSKI KANTON, ..., KANTON 10 (11)
  2. Spol: Ukupno, Muški, Ženski, (3)
  3. Starost: Ukupno, Ispod 15 godina, 15-19, 20-29, ..., 65 i više (8)
  4. Vrsta poteškoća: Poteškoća sa: Vidom, Poteškoća sa: Sluhom, Poteškoća sa: Hodom ili penjanjem uz stepenice, Poteškoća sa: Pamćenjem ili koncentracijom, ..., Višestruke poteškoće (7)


 7. OSOBE S INVALIDITETOM PREMA VRSTI POTEŠKOĆE, STAROSTI I POLU, PO OPĆINAMA

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 59303 Ažurirano: 7.9.2017

  1. Теritоriја: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, UNSKO-SANSKI KANTON, BIHAĆ, BOSANSKA KRUPA, ..., TOMISLAVGRAD (90)
  2. Spol: Ukupno, Muški, Ženski, (3)
  3. Starost: Ukupno, Ispod 15 godina, 15-19, 20-29, ..., 65 i više (8)
  4. Vrsta poteškoća: Poteškoća sa: Vidom, Poteškoća sa: Sluhom, Poteškoća sa: Hodom ili penjanjem uz stepenice, Poteškoća sa: Pamćenjem ili koncentracijom, ..., Višestruke poteškoće (7)


 8. OSOBE S INVALIDITETOM PREMA SPOLU, VRSTI I UZROKU POTEŠKOĆE, PO KANTONIMA

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 11106 Ažurirano: 7.9.2017

  1. Теritоriја: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, UNSKO-SANSKI KANTON, POSAVSKI KANTON, TUZLANSKI KANTON, ..., KANTON 10 (11)
  2. Spol: Ukupno, Muški, Ženski, (3)
  3. Uzrok: Ukupno, Urođeni, Povreda pri porodu, Bolest, ..., Nepoznato (9)
  4. Poteškoća sa: Vidom, Sluhom, Hodom ili penjanjem uz stepenice, Pamćenjem ili koncentracijom, ..., Komunikacijom (6)


 9. OSOBE S INVALIDITETOM PREMA SPOLU, VRSTI I UZROKU POTEŠKOĆE, PO OPĆINAMA

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 58354 Ažurirano: 7.9.2017

  1. Теritоriја: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, UNSKO-SANSKI KANTON, BIHAĆ, BOSANSKA KRUPA, ..., TOMISLAVGRAD (90)
  2. Spol: Ukupno, Muški, Ženski, (3)
  3. Uzrok: Ukupno, Urođeni, Povreda pri porodu, Bolest, ..., Nepoznato (9)
  4. Poteškoća sa: Vidom, Sluhom, Hodom ili penjanjem uz stepenice, Pamćenjem ili koncentracijom, ..., Komunikacijom (6)