1. RADNO SPOSOBNO STANOVNIŠTVO PREMA STATUSU U AKTIVNOSTI, PO KANTONIMA

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 4501 Ažurirano: 7.9.2017

  1. Teritorija: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, UNSKO-SANSKI KANTON, KANTON POSAVSKI, TUZLANSKI KANTON, ..., KANTON 10 (11)
  2. Radno sposobno stanovništvo: Radno sposobno stanovništvo, Radna snaga:Ukupno, Radna snaga:Zaposleni, Radna snaga-Nezaposleni:Ukupno, ..., Ekonomski neaktivni:Ostali (12)


 2. ZAPOSLENE OSOBE PREMA POLOŽAJU U ZAPOSLENOSTI, PO KANTONIMA

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 3470 Ažurirano: 22.9.2017

  1. Teritorija: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, UNSKO-SANSKI KANTON, KANTON POSAVSKI, TUZLANSKI KANTON, ..., KANTON 10 (11)
  2. Položaj u zaposlenosti: Ukupno, Zaposlenici, Poslodavci, Samozaposleni, ..., Neplaćeni pomažući članovi domaćinstva (7)


 3. ZAPOSLENE OSOBE PREMA POLOŽAJU U ZAPOSLENOSTI, PO OPĆINAMA

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 9046 Ažurirano: 22.9.2017

  1. Teritorija: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, UNSKO-SANSKI KANTON, BIHAĆ, BOSANSKA KRUPA, ..., TOMISLAVGRAD (90)
  2. Položaj u zaposlenosti: Ukupno, Zaposlenici, Poslodavci, Samozaposleni, ..., Neplaćeni pomažući članovi domaćinstva (7)


 4. ZAPOSLENE OSOBE PREMA POLOŽAJU U ZAPOSLENOSTI, PO KANTONIMA (%)

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 3490 Ažurirano: 25.9.2017

  1. Teritorija: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, UNSKO-SANSKI KANTON, KANTON POSAVSKI, TUZLANSKI KANTON, ..., KANTON 10 (11)
  2. Položaj u zaposlenosti: Ukupno, Zaposlenici, Poslodavci, Samozaposleni, ..., Neplaćeni pomažući članovi domaćinstva (7)


 5. RADNO SPOSOBNO STANOVNIŠTVO PREMA STATUSU U AKTIVNOSTI, PO OPĆINAMA

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 12476 Ažurirano: 7.9.2017

  1. Teritorija: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, UNSKO-SANSKI KANTON, BIHAĆ, BOSANSKA KRUPA, ..., TOMISLAVGRAD (90)
  2. Radno sposobno stanovništvo: Radno sposobno stanovništvo, Radna snaga:Ukupno, Radna snaga:Zaposleni, Radna snaga-Nezaposleni:Ukupno, ..., Ekonomski neaktivni:Ostali (12)


 6. ZAPOSLENE OSOBE PREMA POLOŽAJU U ZAPOSLENOSTI, PO OPĆINAMA (%)

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 9606 Ažurirano: 25.9.2017

  1. Teritorija: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, UNSKO-SANSKI KANTON, BIHAĆ, BOSANSKA KRUPA, ..., TOMISLAVGRAD (90)
  2. Položaj u zaposlenosti: Ukupno, Zaposlenici, Poslodavci, Samozaposleni, ..., Neplaćeni pomažući članovi domaćinstva (7)


 7. ZAPOSLENE OSOBE PREMA POLOŽAJU U ZAPOSLENOSTI, STAROSNIM GRUPAMA I SPOLU, PO KANTONIMA

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 10542 Ažurirano: 25.9.2017

  1. Teritorija: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, UNSKO-SANSKI KANTON, KANTON POSAVSKI, TUZLANSKI KANTON, ..., KANTON 10 (11)
  2. Starosna grupa: UKUPNO, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 65+ (7)
  3. Spol: Ukupno, Muški, Ženski, (3)
  4. Položaj u zaposlenosti: Ukupno, Zaposlenici, Poslodavci, Samozaposleni, ..., Neplaćeni pomažući članovi domaćinstva (7)


 8. ZAPOSLENE OSOBE PREMA POLOŽAJU U ZAPOSLENOSTI, STAROSNIM GRUPAMA I SPOLU, PO OPĆINAMA

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 55071 Ažurirano: 25.9.2017

  1. Teritorija: UNSKO-SANSKI KANTON, BIHAĆ, BOSANSKA KRUPA, BOSANSKI PETROVAC, ..., TOMISLAVGRAD (89)
  2. Starosna grupa: UKUPNO, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 65+ (7)
  3. Spol: Ukupno, Muški, Ženski, (3)
  4. Položaj u zaposlenosti: Ukupno, Zaposlenici, Poslodavci, Samozaposleni, ..., Neplaćeni pomažući članovi domaćinstva (7)


 9. RADNO SPOSOBNO STANOVNIŠTVO PREMA STATUSU U AKTIVNOSTI, PO KANTONIMA (%)

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 4458 Ažurirano: 7.9.2017

  1. Teritorija: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, UNSKO-SANSKI KANTON, KANTON POSAVSKI, TUZLANSKI KANTON, ..., KANTON 10 (11)
  2. Radno sposobno stanovništvo: Radno sposobno stanovništvo, Radna snaga:Ukupno, Radna snaga:Zaposleni, Radna snaga-Nezaposleni:Ukupno, ..., Ekonomski neaktivni:Ostali (12)


 10. RADNO SPOSOBNO STANOVNIŠTVO PREMA STATUSU U AKTIVNOSTI, PO OPĆINAMA (%)

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 12861 Ažurirano: 7.9.2017

  1. Teritorija: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, UNSKO-SANSKI KANTON, BIHAĆ, BOSANSKA KRUPA, ..., TOMISLAVGRAD (90)
  2. Radno sposobno stanovništvo: Radno sposobno stanovništvo, Radna snaga:Ukupno, Radna snaga:Zaposleni, Radna snaga-Nezaposleni:Ukupno, ..., Ekonomski neaktivni:Ostali (12)


 11. RADNO SPOSOBNO STANOVNIŠTVO PREMA STATUSU U AKTIVNOSTI, STAROSNIM GRUPAMA I SPOLU, PO KANTONIMA

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 17792 Ažurirano: 7.9.2017

  1. Teritorija: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, UNSKO-SANSKI KANTON, KANTON POSAVSKI, TUZLANSKI KANTON, ..., KANTON 10 (11)
  2. Starosna grupa: UKUPNO, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 65+ (7)
  3. Spol: Ukupno, Muški, Ženski, (3)
  4. Radno sposobno stanovništvo: Radno sposobno stanovništvo, Radna snaga:Ukupno, Radna snaga:Zaposleni, Radna snaga-Nezaposleni:Ukupno, ..., Ekonomski neaktivni:Ostali (12)


 12. RADNO SPOSOBNO STANOVNIŠTVO PREMA STATUSU U AKTIVNOSTI, STAROSNIM GRUPAMA I SPOLU, PO OPĆINAMA

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 99718 Ažurirano: 7.9.2017

  1. Teritorija: UNSKO-SANSKI KANTON, BIHAĆ, BOSANSKA KRUPA, BOSANSKI PETROVAC, ..., TOMISLAVGRAD (89)
  2. Starosna grupa: UKUPNO, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 65+ (7)
  3. Spol: Ukupno, Muški, Ženski, (3)
  4. Radno sposobno stanovništvo: Radno sposobno stanovništvo, Radna snaga:Ukupno, Radna snaga:Zaposleni, Radna snaga-Nezaposleni:Ukupno, ..., Ekonomski neaktivni:Ostali (12)


 13. ZAPOSLENE OSOBE PREMA ZANIMANJU, PO KANTONIMA

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 3879 Ažurirano: 21.9.2017

  1. Teritorija: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, UNSKO-SANSKI KANTON, KANTON POSAVSKI, TUZLANSKI KANTON, ..., KANTON 10 (11)
  2. Zanimanje: Ukupno, Rukovodioci/menadžeri, Stručnjaci, Tehničari i stručni saradnici, ..., Vojna zanimanja (11)


 14. ZAPOSLENE OSOBE PREMA ZANIMANJU, PO OPĆINAMA

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 10847 Ažurirano: 21.9.2017

  1. Teritorija: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, UNSKO-SANSKI KANTON, BIHAĆ, BOSANSKA KRUPA, ..., TOMISLAVGRAD (90)
  2. Zanimanje: Ukupno, Rukovodioci/menadžeri, Stručnjaci, Tehničari i stručni saradnici, ..., Vojna zanimanja (11)


 15. ZAPOSLENE OSOBE PREMA ZANIMANJU, PO KANTONIMA (%)

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 3905 Ažurirano: 21.9.2017

  1. Teritorija: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, UNSKO-SANSKI KANTON, KANTON POSAVSKI, TUZLANSKI KANTON, ..., KANTON 10 (11)
  2. Zanimanje: Ukupno, Rukovodioci/menadžeri, Stručnjaci, Tehničari i stručni saradnici, ..., Vojna zanimanja (11)


 16. ZAPOSLENE OSOBE PREMA ZANIMANJU, PO OPĆINAMA (%)

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 11792 Ažurirano: 21.9.2017

  1. Teritorija: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, UNSKO-SANSKI KANTON, BIHAĆ, BOSANSKA KRUPA, ..., TOMISLAVGRAD (90)
  2. Zanimanje: Ukupno, Rukovodioci/menadžeri, Stručnjaci, Tehničari i stručni saradnici, ..., Vojna zanimanja (11)


 17. ZAPOSLENE OSOBE PREMA ZANIMANJU, STAROSNIM GRUPAMA I SPOLU, PO KANTONIMA

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 14701 Ažurirano: 21.9.2017

  1. Teritorija: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, UNSKO-SANSKI KANTON, KANTON POSAVSKI, TUZLANSKI KANTON, ..., KANTON 10 (11)
  2. Starosna grupa: UKUPNO, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 65+ (7)
  3. Spol: Ukupno, Muški, Ženski, (3)
  4. Zanimanje: Ukupno, Rukovodioci/menadžeri, Stručnjaci, Tehničari i stručni saradnici, ..., Vojna zanimanja (11)


 18. ZAPOSLENE OSOBE PREMA ZANIMANJU, STAROSNIM GRUPAMA I SPOLU, PO OPĆINAMA

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 80802 Ažurirano: 21.9.2017

  1. Teritorija: UNSKO-SANSKI KANTON, BIHAĆ, BOSANSKA KRUPA, BOSANSKI PETROVAC, ..., TOMISLAVGRAD (89)
  2. Starosna grupa: UKUPNO, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 65+ (7)
  3. Spol: Ukupno, Muški, Ženski, (3)
  4. Zanimanje: Ukupno, Rukovodioci/menadžeri, Stručnjaci, Tehničari i stručni saradnici, ..., Vojna zanimanja (11)


 19. ZAPOSLENE OSOBE PREMA DJELATNOSTI, PO KANTONIMA

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 5793 Ažurirano: 21.9.2017

  1. Teritorija: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, UNSKO-SANSKI KANTON, KANTON POSAVSKI, TUZLANSKI KANTON, ..., KANTON 10 (11)
  2. Djelatnosti: Ukupno, Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov, Vađenje ruda i kamena, Prerađivačka industrija, ..., Djelatnosti vanteritorijalnih organizacija i organa (22)


 20. ZAPOSLENE OSOBE PREMA DJELATNOSTI, PO OPĆINAMA

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 15529 Ažurirano: 21.9.2017

  1. Teritorija: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, UNSKO-SANSKI KANTON, BIHAĆ, BOSANSKA KRUPA, ..., TOMISLAVGRAD (90)
  2. Djelatnosti: Ukupno, Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov, Vađenje ruda i kamena, Prerađivačka industrija, ..., Djelatnosti vanteritorijalnih organizacija i organa (22)


 21. ZAPOSLENE OSOBE PREMA DJELATNOSTI, PO KANTONIMA (%)

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 5890 Ažurirano: 22.9.2017

  1. Teritorija: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, UNSKO-SANSKI KANTON, KANTON POSAVSKI, TUZLANSKI KANTON, ..., KANTON 10 (11)
  2. Djelatnosti: Ukupno, Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov, Vađenje ruda i kamena, Prerađivačka industrija, ..., Djelatnosti vanteritorijalnih organizacija i organa (22)


 22. ZAPOSLENE OSOBE PREMA DJELATNOSTI, PO OPĆINAMA (%)

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 17918 Ažurirano: 22.9.2017

  1. Teritorija: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, UNSKO-SANSKI KANTON, BIHAĆ, BOSANSKA KRUPA, ..., TOMISLAVGRAD (90)
  2. Djelatnosti: Ukupno, Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov, Vađenje ruda i kamena, Prerađivačka industrija, ..., Djelatnosti vanteritorijalnih organizacija i organa (22)


 23. ZAPOSLENE OSOBE PREMA DJELATNOSTI, STAROSNIM GRUPAMA I SPOLU, PO KANTONIMA

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 24571 Ažurirano: 22.9.2017

  1. Teritorija: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, UNSKO-SANSKI KANTON, KANTON POSAVSKI, TUZLANSKI KANTON, ..., KANTON 10 (11)
  2. Starosna grupa: UKUPNO, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 65+ (7)
  3. Spol: Ukupno, Muški, Ženski, (3)
  4. Djelatnost: Ukupno, Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov, Vađenje ruda i kamena, Prerađivačka industrija, ..., Djelatnosti vanteritorijalnih organizacija i organa (22)


 24. ZAPOSLENE OSOBE PREMA DJELATNOSTI, STAROSNIM GRUPAMA I SPOLU, PO OPĆINAMA

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 147489 Ažurirano: 22.9.2017

  1. Teritorija: UNSKO-SANSKI KANTON, BIHAĆ, BOSANSKA KRUPA, BOSANSKI PETROVAC, ..., TOMISLAVGRAD (89)
  2. Starosna grupa: UKUPNO, 15-24, 25-34, 35-44, ..., 65+ (7)
  3. Spol: Ukupno, Muški, Ženski, (3)
  4. Djelatnost: Ukupno, Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov, Vađenje ruda i kamena, Prerađivačka industrija, ..., Djelatnosti vanteritorijalnih organizacija i organa (22)