RADNO SPOSOBNO STANOVNIŠTVO PREMA STATUSU U AKTIVNOSTI, STAROSNIM GRUPAMA I SPOLU, PO OPĆINAMA
Označite vaš odabir i odaberite između tabele na ekranu i formata datoteke. Savjeti za označavanje

Za varijable koje su obilježene sa Odaberite najmanje jednu vrijednost, potrebno je odabrati barem jednu vrijednost

Teritorija Odaberite najmanje jednu vrijednost

Ukupno 89 Izabrano

Traži

Starosna grupa Odaberite najmanje jednu vrijednost

Ukupno 7 Izabrano

Traži

Spol Odaberite najmanje jednu vrijednost

Ukupno 3 Izabrano

Traži

Radno sposobno stanovništvo Odaberite najmanje jednu vrijednost

Ukupno 12 Izabrano

Traži


Broj odabranih ćelija podataka je: (maksimalni dozvoljeni broj je 100.000)

Prezentacija na ekranu je ograničena na 1.000 redova i 30 kolona


Broj odabranih ćelija prelazi dozvoljeni maksimum 100.000.

Fusnote

VEZANI LINKOVI:
- Kjiga 7 Ekonomske karakteristike

Informacije

Jedinica
Broj
Kontakt
Odsjek za statistiku tržišta rada
Mujesira Salihagić +387 33 407 033, mujesira.salihagic@fzs.ba
Samka Avdić +387 33 407 027, samka.avdic@fzs.ba
Datum kreiranja
5.9.2017
Izvor
Federalni zavod za statistiku
Matrica
Popis2013_Knjiga7