1. STANOVNIŠTVO PREMA MIGRACIONIM OBILJEŽJIMA, PO KANTONIMA

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 5257 Ažurirano: 5.10.2017

  1. Teritorija: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, UNSKO-SANSKI KANTON, KANTON POSAVSKI, TUZLANSKI KANTON, ..., KANTON 10 (11)
  2. Migraciono obilježje: Ukupno, Od rođenja stanuje u istom mjestu, Doseljeno stanovništvo: Ukupno, Doseljeno stanovništvo Iz Bosne i Hercegovine:Svega, ..., Doseljeno stanovništvo iz inozemstva:Nepoznata država (12)


 2. STRANI DRŽAVLJANI PREMA DRŽAVLJANSTVU I SPOLU, PO KANTONIMA

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 4883 Ažurirano: 5.10.2017

  1. Teritorija: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, UNSKO-SANSKI KANTON, KANTON POSAVSKI, TUZLANSKI KANTON, ..., KANTON 10 (11)
  2. Spol: Ukupno, Muški, Ženski, (3)
  3. Državljanstvo: Ukupno, Hrvatska, Srbija, Austrija, ..., Nepoznato (14)


 3. STRANI DRŽAVLJANI PREMA DRŽAVLJANSTVU I SPOLU, PO OPĆINAMA

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 19545 Ažurirano: 5.10.2017

  1. Teritorija: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, UNSKO-SANSKI KANTON, BIHAĆ, BOSANSKA KRUPA, ..., TOMISLAVGRAD (90)
  2. Spol: Ukupno, Muški, Ženski, (3)
  3. Državljanstvo: Ukupno, Hrvatska, Srbija, Austrija, ..., Nepoznato (14)


 4. STANOVNIŠTVO KOJE JE IZBJEGLO IZ BiH NAKON 30.04.1991. PREMA MJESTU POVRATKA IZ IZBJEGLIŠTVA I SPOLU, PO KANTONIMA

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 4448 Ažurirano: 5.10.2017

  1. Teritorija: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, UNSKO-SANSKI KANTON, KANTON POSAVSKI, TUZLANSKI KANTON, ..., KANTON 10 (11)
  2. Spol: Ukupno, Muški, Ženski, (3)
  3. Povratak iz izbjeglištva: Ukupno, Vratili se u mjesto iz kojeg su izbjegli, Vratili se u drugo mjesto u BiH, Nisu se vratili u BiH, Nepoznato (5)


 5. STANOVNIŠTVO PREMA MIGRACIONIM OBILJEŽJIMA, PO OPĆINAMA

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 13266 Ažurirano: 5.10.2017

  1. Teritorija: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, UNSKO-SANSKI KANTON, BIHAĆ, BOSANSKA KRUPA, ..., TOMISLAVGRAD (90)
  2. Migraciono obilježje: Ukupno, Od rođenja stanuje u istom mjestu, Doseljeno stanovništvo: Ukupno, Doseljeno stanovništvo Iz Bosne i Hercegovine:Svega, ..., Doseljeno stanovništvo iz inozemstva: Nepoznata država (12)


 6. STANOVNIŠTVO KOJE JE IZBJEGLO IZ BiH NAKON 30.04.1991. PREMA MJESTU POVRATKA IZ IZBJEGLIŠTVA I SPOLU, PO OPĆINAMA

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 12621 Ažurirano: 5.10.2017

  1. Teritorija: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, UNSKO-SANSKI KANTON, BIHAĆ, BOSANSKA KRUPA, ..., TOMISLAVGRAD (90)
  2. Spol: Ukupno, Muški, Ženski, (3)
  3. Povratak iz izbjeglištva: Ukupno, Vratili se u mjesto iz kojeg su izbjegli, Vratili se u drugo mjesto u BiH, Nisu se vratili u BiH, Nepoznato (5)


 7. DOSELJENO STANOVNIŠTVO IZ BOSNE I HERCEGOVINE PREMA MJESTU ODAKLE SE LICE DOSELILO, SPOLU, PERIODU DOSELJENJA I STAROSTI U VRIJEME DOSELJENJA, PO KANTONIMA

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 90132 Ažurirano: 5.10.2017

  1. Teritorija: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, UNSKO-SANSKI KANTON, KANTON POSAVSKI, TUZLANSKI KANTON, ..., KANTON 10 (11)
  2. Period doseljenja: Ukupno, 1940 i ranije, 1941-1945, 1946-1960, ..., Nepoznato (13)
  3. Starost u vrijeme doseljenja: Ukupno, Ispod 15 godina, 15-19, 20-24, ..., Nepoznato (14)
  4. Doseljeno stanovništvo: Ukupno: Muški, Ukupno: Ženski, Doseljeno stanovništvo iz drugog naseljenog mjesta iste općine:Muški, Doseljeno stanovništvo iz drugog naseljenog mjesta iste općine:Ženski, ..., Doseljeno stanovništvo-nepoznata općina/naselje:Ženski (10)


 8. DOSELJENO STANOVNIŠTVO IZ INOSTRANSTVA PREMA PERIODU DOSELJENJA, SPOLU I STAROSTI U VRIJEME DOSELJENJA, PO KANTONIMA

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 230257 Ažurirano: 5.10.2017

  1. Teritorija: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, UNSKO-SANSKI KANTON, KANTON POSAVSKI, TUZLANSKI KANTON, ..., KANTON 10 (11)
  2. Period doseljenja: Ukupno, 1940 i ranije, 1941-1945, 1946-1960, ..., Nepoznato (13)
  3. Starost u vrijeme doseljenja: Ukupno, Ispod 15 godina, 15-19, 20-24, ..., Nepoznato (14)
  4. Doseljeno iz: Ukupno:Muški, Ukupno:Ženski, Njemačka:Muški, Njemačka:Ženski, ..., Nepoznato:Ženski (28)


 9. DOSELJENO STANOVNIŠTVO IZ BOSNE I HERCEGOVINE PREMA MJESTU ODAKLE SE LICE DOSELILO I SPOLU, PO KANTONIMA

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 4695 Ažurirano: 5.10.2017

  1. Teritorija: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, UNSKO-SANSKI KANTON, KANTON POSAVSKI, TUZLANSKI KANTON, ..., KANTON 10 (11)
  2. Doseljeno stanovništvo: Ukupno:Muški, Ukupno:Ženski, Iz drugog naseljenog mjesta iste općine:Muški, Iz drugog naseljenog mjesta iste općine:Ženski, ..., Nepoznata općina/naselje:Ženski (10)


 10. DOSELJENO STANOVNIŠTVO IZ BOSNE I HERCEGOVINE PREMA MJESTU ODAKLE SE LICE DOSELILO I SPOLU, PO OPĆINAMA

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 11556 Ažurirano: 5.10.2017

  1. Teritorija: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, UNSKO-SANSKI KANTON, BIHAĆ, BOSANSKA KRUPA, ..., TOMISLAVGRAD (90)
  2. Doseljeno stanovništvo: Ukupno:Muški, Ukupno:Ženski, Iz drugog naseljenog mjesta iste općine:Muški, Iz drugog naseljenog mjesta iste općine:Ženski, ..., Nepoznata općina/naselje:Ženski (10)


 11. STANOVNIŠTVO PREMA MJESTU STANOVANJA MAJKE U VRIJEME KADA JE OSOBA ROĐENA I SPOLU, PO KANTONIMA

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 7773 Ažurirano: 5.10.2017

  1. Teritorija: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, UNSKO-SANSKI KANTON, KANTON POSAVSKI, TUZLANSKI KANTON, ..., KANTON 10 (11)
  2. Spol: Ukupno, Muški, Ženski, (3)
  3. Mjesto stanovanja majke u vrijeme kada je osoba rođena: Ukupno, Republika Srpska, Brčko Distrikt BiH, Federacija Bosne i Hercegovine: Svega, ..., Nepoznato (17)


 12. STANOVNIŠTVO PREMA MJESTU STANOVANJA MAJKE U VRIJEME KADA JE OSOBA ROĐENA I SPOLU, PO OPĆINAMA

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 26164 Ažurirano: 5.10.2017

  1. Teritorija: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, UNSKO-SANSKI KANTON, BIHAĆ, BOSANSKA KRUPA, ..., TOMISLAVGRAD (90)
  2. Spol: Ukupno, Muški, Ženski, (3)
  3. Mjesto stanovanja majke u vrijeme kada je osoba rođena: Ukupno, Republika Srpska, Brčko Distrikt BiH, Federacija Bosne i Hercegovine: Svega, ..., Nepoznato (17)


 13. STANOVNIŠTVO PREMA MJESTU U KOJEM JE OSOBA ŽIVJELA U VRIJEME POPISA 1991. I ETNIČKOJ/NACIONALNOJ PRIPADNOSTI PO KANTONIMA (SAMO ZA OSOBE ROĐENE PRIJE 01.04.1991.)

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 9913 Ažurirano: 11.10.2017

  1. Teritorija: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, UNSKO-SANSKI KANTON, KANTON POSAVSKI, TUZLANSKI KANTON, ..., KANTON 10 (11)
  2. Mjesto u kojem je osoba živjela u vrijeme Popisa 1991.: Ukupno, U BiH - ukupno, U istom naselju, U drugom naselju iste općine, ..., Nepoznato (16)
  3. Etnička/nacionalna pripadnost: Ukupno, Bošnjak/Bošnjakinja, Hrvat/Hrvatica, Srbin/Srpkinja, ..., Nepoznato (7)


 14. STANOVNIŠTVO PREMA MJESTU U KOJEM JE OSOBA ŽIVJELA U VRIJEME POPISA 1991. I ETNIČKOJ/NACIONALNOJ PRIPADNOSTI PO OPĆINAMA (SAMO ZA OSOBE ROĐENE PRIJE 01.04.1991.)

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 48823 Ažurirano: 5.10.2017

  1. Teritorija: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, UNSKO-SANSKI KANTON, BIHAĆ, BOSANSKA KRUPA, ..., TOMISLAVGRAD (90)
  2. Mjesto u kojem je osoba živjela u vrijeme Popisa 1991.: Ukupno, U BiH - ukupno, U istom naselju, U drugom naselju iste općine, ..., Nepoznato (16)
  3. Etnička/nacionalna pripadnost: Ukupno, Bošnjak/Bošnjakinja, Hrvat/Hrvatica, Srbin/Srpkinja, ..., Nepoznato (7)


 15. STANOVNIŠTVO KOJE JE BILO RASELJENO POSLIJE 30.04.1991. PREMA PODRUČJU ODAKLE JE RASELJENO I SPOLU, PO KANTONIMA

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 4402 Ažurirano: 5.10.2017

  1. Teritorija: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, UNSKO-SANSKI KANTON, KANTON POSAVSKI, TUZLANSKI KANTON, ..., KANTON 10 (11)
  2. Spol: Ukupno, Muški, Ženski, (3)
  3. Raseljeni iz: Ukupno raseljeno, Federacija Bosne i Hercegovine, Republika Srpska, Brčko Distrikt BiH, Nepoznato (5)


 16. STANOVNIŠTVO KOJE JE BILO RASELJENO POSLIJE 30.04.1991. PREMA PODRUČJU ODAKLE JE RASELJENO I SPOLU, PO OPĆINAMA

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 12727 Ažurirano: 5.10.2017

  1. Teritorija: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, UNSKO-SANSKI KANTON, BIHAĆ, BOSANSKA KRUPA, ..., TOMISLAVGRAD (90)
  2. Spol: Ukupno, Muški, Ženski, (3)
  3. Raseljeni iz: Ukupno raseljeno, Federacija Bosne i Hercegovine, Republika Srpska, Brčko Distrikt BiH, Nepoznato (5)


 17. STANOVNIŠTVO KOJE JE BILO RASELJENO POSLIJE 30.04.1991. PREMA ETNIČKOJ/NACIONALNOJ PRIPADNOSTI I SPOLU, PO KANTONIMA

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 4698 Ažurirano: 5.10.2017

  1. Teritorija: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, UNSKO-SANSKI KANTON, KANTON POSAVSKI, TUZLANSKI KANTON, ..., KANTON 10 (11)
  2. Spol: Ukupno, Muški, Ženski, (3)
  3. Etnička/nacionalna pripadnost: Ukupno, Bošnjak/Bošnjakinja, Hrvat/Hrvatica, Srbin/Srpkinja, ..., Nepoznato (7)


 18. STANOVNIŠTVO KOJE JE BILO RASELJENO POSLIJE 30.04.1991. PREMA ETNIČKOJ/NACIONALNOJ PRIPADNOSTI I SPOLU, PO OPĆINAMA

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 14542 Ažurirano: 5.10.2017

  1. Teritorija: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, UNSKO-SANSKI KANTON, BIHAĆ, BOSANSKA KRUPA, ..., TOMISLAVGRAD (90)
  2. Spol: Ukupno, Muški, Ženski, (3)
  3. Etnička/nacionalna pripadnost: Ukupno, Bošnjak/Bošnjakinja, Hrvat/Hrvatica, Srbin/Srpkinja, ..., Nepoznato (7)


 19. STANOVNIŠTVO KOJE JE IKADA ŽIVJELO IZVAN BiH NEPREKIDNO GODINU I DUŽE PREMA ZEMLJI BORAVKA, SPOLU I RAZLOZIMA DOSELJENJA, PO KANTONIMA

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 17182 Ažurirano: 11.10.2017

  1. Teritorija: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, UNSKO-SANSKI KANTON, KANTON POSAVSKI, TUZLANSKI KANTON, ..., KANTON 10 (11)
  2. Spol: Ukupno, Muški, Ženski, (3)
  3. Razlozi doseljenja: Ukupno, Školovanje, Posao, Porodični razlozi, ..., Nepoznato (7)
  4. Država u kojoj je stanovništvo ikada živjelo neprekidno godinu i duže: Ukupno, Njemačka, Hrvatska, Srbija, ..., Nepoznato (14)


 20. STANOVNIŠTVO KOJE JE IKADA ŽIVJELO IZVAN BiH NEPREKIDNO GODINU I DUŽE PREMA ZEMLJI BORAVKA, SPOLU I RAZLOZIMA DOSELJENJA, PO OPĆINAMA

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 100507 Ažurirano: 11.10.2017

  1. Teritorija: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, UNSKO-SANSKI KANTON, BIHAĆ, BOSANSKA KRUPA, ..., TOMISLAVGRAD (90)
  2. Spol: Ukupno, Muški, Ženski, (3)
  3. Razlozi doseljenja: Ukupno, Školovanje, Posao, Porodični razlozi, ..., Nepoznato (7)
  4. Država u kojoj je stanovništvo ikada živjelo neprekidno godinu i duže: Ukupno, Njemačka, Hrvatska, Srbija, ..., Nepoznato (14)