Tab 3.1 VJEŠTAČKO POŠUMLJAVANJE PO KATEGORIJAMA POVRŠINA I VRSTAMA DRVEĆA - UKUPNO (ha)
Označite vaš odabir i odaberite između tabele na ekranu i formata datoteke. Savjeti za označavanje

Za varijable koje su obilježene sa Odaberite najmanje jednu vrijednost, potrebno je odabrati barem jednu vrijednost

Vrstame drveća Odaberite najmanje jednu vrijednost

Ukupno 16 Izabrano

Traži

Godina Odaberite najmanje jednu vrijednost

Ukupno 6 Izabrano

Traži

Vještačko pošumljavanje po kategorijama Odaberite najmanje jednu vrijednost

Ukupno 7 Izabrano

Traži


Broj odabranih ćelija podataka je: (maksimalni dozvoljeni broj je 100.000)

Prezentacija na ekranu je ograničena na 1.000 redova i 30 kolona


Broj odabranih ćelija prelazi dozvoljeni maksimum 100.000.

Fusnote

Nema fusnota

Informacije

Jedinica
Broj
Kontakt
Odsjek za statistiku poljoprivrede, šumarstvo, ribarstvo i okoliš
Dževad Čelik, +387 33 407 038, dzevad.celik@fzs.ba
Fehrija Mehić, +387 33 407-039, fehrija.mehic@fzs.ba
Datum kreiranja
26.1.2017
Izvor
Federalni zavod za statistiku
Matrica
Poljoprivreda