Tabela 4.3-4. POSJEČENA DRVNA MASA U ŠUMI, PO VIDOVIMA SJEČE, TIPU ŠUMA I VRSTAMA SASTOJINA U DRŽAVNIM I PRIVATNIM ŠUME (m3)
Označite vaš odabir i odaberite između tabele na ekranu i formata datoteke. Savjeti za označavanje

Za varijable koje su obilježene sa Odaberite najmanje jednu vrijednost, potrebno je odabrati barem jednu vrijednost

Vlasnik šume Odaberite najmanje jednu vrijednost

Ukupno 2 Izabrano

Traži

Vrsta sastojina Odaberite najmanje jednu vrijednost

Ukupno 28 Izabrano

Traži

Godina Odaberite najmanje jednu vrijednost

Ukupno 5 Izabrano

Traži

Posječene drvna masa prema vidu sječe Odaberite najmanje jednu vrijednost

Ukupno 8 Izabrano

Traži


Broj odabranih ćelija podataka je: (maksimalni dozvoljeni broj je 100.000)

Prezentacija na ekranu je ograničena na 1.000 redova i 30 kolona


Broj odabranih ćelija prelazi dozvoljeni maksimum 100.000.

Fusnote

Nema fusnota

Informacije

Jedinica
Broj
Kontakt
Odsjek za statistiku poljoprivrede, šumarstvo, ribarstvo i okoliš
Dževad Čelik, +387 33 407 038, dzevad.celik@fzs.ba
Fehrija Mehić, +387 33 407-039, fehrija.mehic@fzs.ba
Datum kreiranja
26.1.2017
Izvor
Federalni zavod za statistiku
Matrica
Poljoprivreda