POŽNJEVENA POVRŠINA I PROIZVODNJA JAGODIČASTOG I BOBIČASTOG VOĆA
Označite vaš odabir i odaberite između tabele na ekranu i formata datoteke. Savjeti za označavanje

Za varijable koje su obilježene sa Odaberite najmanje jednu vrijednost, potrebno je odabrati barem jednu vrijednost

Godina Odaberite najmanje jednu vrijednost

Ukupno 3 Izabrano

Traži

Jagodičasto i bobičasto voće Odaberite najmanje jednu vrijednost

Ukupno 15 Izabrano

Traži


Broj odabranih ćelija podataka je: (maksimalni dozvoljeni broj je 100.000)

Prezentacija na ekranu je ograničena na 1.000 redova i 30 kolona


Broj odabranih ćelija prelazi dozvoljeni maksimum 100.000.

Fusnote

Nema fusnota

Informacije

Jedinica
Broj
Kontakt
Odsjek za statistiku poljoprivrede, šumarstvo, ribarstvo i okoliš
Fehrija Mehić, +387 33 407-039, fehrija.mehic@fzs.ba
Datum kreiranja
2.2.2017
Izvor
Federalni zavod za statistiku
Matrica
Poljoprivreda