1. Tabela 6.4. PROCJENA BROJNOG STANJA DIVLJAČI

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 3193 Ažurirano: 17.2.2020

  1. Godina: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2018 (6)
  2. Divljač: Jelen (sve vrste), Srna (000), Divokoza, Muflon, ..., Ostala pernata divljač (000) (25)


 2. Tabela 6.5. ODSTRIJELJENA DIVLJAČ

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 2637 Ažurirano: 17.2.2020

  1. Godina: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2018 (6)
  2. Divljač: Jelen (sve vrste), Srna, Divokoza, Medvjed, ..., Ostala pernata divljač (000) (19)