1. PROIZVODNJA RIBE

    Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 1316 Ažurirano: 6.11.2018

    1. Godina: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2017 (6)
    2. Proizvodnja ribe: Riba konzumna, tona, (1)