1. PROIZVODNJA RIBE

    Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 1542 Ažurirano: 10.3.2020

    1. Godina: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2018 (7)
    2. Proizvodnja ribe: Riba konzumna, tona, (1)