1. BROJNO STANJE STOKE

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 2427 Ažurirano: 9.3.2020

  1. Godina: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2018 (6)
  2. Brojno stanje stoke: Goveda Ukupno, Krave i steone junice, Svinje Ukupno, Krmače i suprasne nazimice, ..., Košnice - ukupno, komada (11)


 2. PROIZVODNJA VUNE, JAJA , MEDA

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 2589 Ažurirano: 9.3.2020

  1. Godina: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2018 (6)
  2. Vuna, jaja , med: Vuna (neprana): broj striženih ovaca, hilj./tis., Vuna (neprana): ukupno, tona, Vuna (neprana): po ovci, kg, Jaja: broj kokoši nosilica, hilj./tis., ..., Med: po košnici, kg (9)


 3. ZAKLANA STOKA I PERAD U KLAONICAMA

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 3633 Ažurirano: 9.3.2020

  1. Težina: UKUPNO, hilj./tis. grla, Neto težina, t, Prosječna neto težina zaklane stoke po grlu, kg, (3)
  2. Godina: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2018 (6)
  3. Stoka: Goveda: ukupno, Goveda: telad, Svinje: ukupno, Svinje: odojci, ..., Perad (7)