1. Tablela 1. AERODROMSKE USLUGE

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 2171 Ažurirano: 6.4.2020

  1. Promet putnika: Promet putnika: Ukupno, Promet putnika: Otputovali, Promet putnika: Doputovali, (3)
  2. Godina: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2019 (12)


 2. Tabela 2. PROMET AVIONA/ZRAKOPLOVA NA AERODROMIMA / U ZRAČNIM LUKAMA

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 3105 Ažurirano: 6.4.2020

  1. Promet aviona na aerodromima: Međunarodni promet aviona/zrakoplova: Ukupno, Promet domaćih aviona/zrakoplova: Ukupno, Promet domaćih aviona/zrakoplova: Redovni promet, Promet domaćih aviona/zrakoplova: Vanredni/Izvanredni promet, ..., Promet stranih aviona/zrakoplova: Vanredni/Izvanredni promet (7)
  2. Godina: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2019 (12)


 3. Tabela 3. PROMET PUTNIKA NA AERODROMIMA / U ZRAČNIM LUKAMA

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 3276 Ažurirano: 6.4.2020

  1. Promet putnika na aerodromima: Međunarodni promet putnika: Ukupno, Promet domaćim avionima/zrakoplovima: Ukupno, Promet domaćim avionima/zrakoplovima: Redovni promet, Promet domaćim avionima/zrakoplovima: Vanredni/Izvanredni promet, ..., Promet stranim avionima/zrakoplovima: Vanredni/Izvanredni promet (7)
  2. Godina: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2019 (12)


 4. Tabela 4. PROMET TERETA NA AERODROMIMA/U ZRAČNIM LUKAMA, hilj./tis. tona

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 3137 Ažurirano: 6.4.2020

  1. Promet tereta na aerodromima: Međunarodni promet tereta: Ukupno, Promet domaćim avionima/zrakoplovima: Ukupno, Promet domaćim avionima/zrakoplovima: Redovni promet, Promet domaćim avionima/zrakoplovima: Vanredni/Izvanredni promet, ..., Promet stranim avionima/zrakoplovima: Vanredni/Izvanredni promet (7)
  2. Godina: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2019 (12)