Tabela 4. PROMET TERETA NA AERODROMIMA/U ZRAČNIM LUKAMA, hilj./tis. tona
Označite vaš odabir i odaberite između tabele na ekranu i formata datoteke. Savjeti za označavanje

Za varijable koje su obilježene sa Odaberite najmanje jednu vrijednost, potrebno je odabrati barem jednu vrijednost

Promet tereta na aerodromima Odaberite najmanje jednu vrijednost

Ukupno 7 Izabrano

Traži

Godina Odaberite najmanje jednu vrijednost

Ukupno 11 Izabrano

Traži


Broj odabranih ćelija podataka je: (maksimalni dozvoljeni broj je 100.000)

Prezentacija na ekranu je ograničena na 1.000 redova i 30 kolona


Broj odabranih ćelija prelazi dozvoljeni maksimum 100.000.

Fusnote

Nema fusnota

Informacije

Jedinica
Broj
Kontakt
Odsjek za statistiku usluga i vanjske trgovine
Elvir Juljević, +387 33 407 030, elvir.juljevic@fzs.ba
Sanja Amrbožić, +387 33 407 031, sanja.ambrozic@fzs.ba
Datum kreiranja
22.3.2018
Izvor
Federalni zavod za statistiku
Matrica
Promet