Tabela 2. MOSTOVI U FBIH
Označite vaš odabir i odaberite između tabele na ekranu i formata datoteke. Savjeti za označavanje

Za varijable koje su obilježene sa Odaberite najmanje jednu vrijednost, potrebno je odabrati barem jednu vrijednost

Mostovi Odaberite najmanje jednu vrijednost

Ukupno 10 Izabrano

Traži

Godina Odaberite najmanje jednu vrijednost

Ukupno 11 Izabrano

Traži


Broj odabranih ćelija podataka je: (maksimalni dozvoljeni broj je 100.000)

Prezentacija na ekranu je ograničena na 1.000 redova i 30 kolona


Broj odabranih ćelija prelazi dozvoljeni maksimum 100.000.

Fusnote

Nema fusnota

Informacije

Jedinica
Broj
Kontakt
Odsjek za statistiku usluga i vanjske trgovine
Elvir Juljević, +387 33 407 030, elvir.juljevic@fzs.ba
Sanja Amrbožić, +387 33 407 031, sanja.ambrozic@fzs.ba
Datum kreiranja
20.3.2018
Izvor
Federalni zavod za statistiku
Matrica
Promet