1. Tabela 1. POŠTANSKA OPREMA I USLUGE

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 4087 Ažurirano: 6.4.2020

  1. Poštanska opreme i usluge: Pošte, broj, Pošte - dostavne, Pošte - šalterske, Pomoćne pošte, ..., Broj telegrama, hilj./tis. (17)
  2. Godina: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2019 (12)


 2. Tabela 2. TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 4778 Ažurirano: 18.7.2019

  1. Telekomunikacijske usluge: Automatske telefonske centrale, Kapacitet prijenosnika, u hilj./tis., Minute u nepokretnoj mreži, mil., Širokopojasni internet promet, mil. GB, ..., Internet pretplatnici - Broj ADSL pretplatnika (18)
  2. Godina: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2018 (11)