1. PRIJEVOZ PUTNIKA I PUTNIČKI KILOMETRI PO VRSTAMA PRIJEVOZA - TROMJESEČNI

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 4578 Ažurirano: 6.4.2020

  1. Godina: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2019 (10)
  2. Tromjesečje: I.-III., IV.-VI., VII.-IX., X.-XII., (4)
  3. Prijevoz putnika i putnički kilometri: Ukupno, prevezeni putnici, '000, Ukupno, putnički kilometri, mil., Željeznički prijevoz, prevezeni putnici, '000, Željeznički prijevoz, putnički kilometri, mil., ..., Zračni prijevoz, putnički kilometri, mil. (8)


 2. PRIJEVOZ PUTNIKA I PUTNIČKI KILOMETRI PO VRSTAMA PRIJEVOZA - GODIŠNJI

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 3326 Ažurirano: 25.2.2020

  1. Prijevoz putnika i putnički kilometri: Ukupno, prevezeni putnici, '000, Ukupno, putnički kilometri, mil., Željeznički prijevoz, prevezeni putnici, '000, Željeznički prijevoz, putnički kilometri, mil., ..., Zračni prijevoz, putnički kilometri, mil. (8)
  2. Godina: 2010., 2011., 2012., 2013., ..., 2018. (9)


 3. PRIJEVOZ ROBE I TONSKI KILOMETRI PO VRSTAMA PRIJEVOZA - GODIŠNJI

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 3222 Ažurirano: 25.2.2020

  1. Prijevoz robe i tonski kilometri: Ukupno, prevezena roba, '000 t, Ukupno, tonski kilometri, mil., Željeznički prijevoz, prevezena roba, '000 t, Željeznički prijevoz, tonski kilometri, mil., ..., Zračni prijevoz, tonski kilometri, mil. (8)
  2. Godina: 2010., 2011., 2012., 2013., ..., 2018. (9)


 4. PRIJEVOZ ROBE I TONSKI KILOMETRI PO VRSTAMA PRIJEVOZA - TROMJESEČNI

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 4655 Ažurirano: 6.4.2020

  1. Godina: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2019 (10)
  2. Tromjesečje: I.-III., IV.-VI., VII.-IX., X.-XII., (4)
  3. Prijevoz robe i tonski kilometri: Ukupno, prevezena roba, '000 t, Ukupno, tonski kilometri, mil., Željeznički prijevoz, prevezena roba, '000 t, Željeznički prijevoz, tonski kilometri, mil., ..., Zračni prijevoz, tonski kilometri, mil. (8)