1. PROMETNE NEZGODE PO LOKACIJI, MJESECU, DANU, USLOVIMA VOŽNJE I PUTA U FBiH I KANTONIMA

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 47520 Ažurirano: 21.4.2020

  1. Kanton: FBiH, Unsko-sanski kanton, Kanton Posavski, Tuzlanski kanton, ..., Kanton 10 (11)
  2. Lokacija, mjesec, dan, uslovi vožnje i puta: Ukupno, Autoput, Unutar urbanih oblasti, Van urbanih oblasti, ..., drugo (mokar, led,...) (25)
  3. Godina: 2019, 2018, 2017, 2016, ..., 2008 (12)
  4. Nesreće, poginuli i povrijeđeni: Broj nesreća, Ukupan broj poginulih ili povrijeđenih osoba, Broj poginulih osoba, Broj povrijeđenih osoba, (4)


 2. POGINULE I OZLIJEĐENE OSOBE PREMA STAROSTI U FBiH I KANTONIMA

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 43228 Ažurirano: 21.4.2020

  1. Kantoni: FBiH, Unsko-sanski kanton, Kanton Posavski, Tuzlanski kanton, ..., Kanton 10 (11)
  2. Starost poginulih/ozlijeđenih osoba: Ukupno, Ispod 6 godina, 6 - 9 godina, 10 - 14 godina, ..., Nepoznato (10)
  3. Godina: 2019, 2018, 2017, 2016, ..., 2008 (12)
  4. Poginuli i porvijeđeni: Broj poginulih osoba: Ukupno, Broj poginulih osoba: vozača, Broj poginulih osoba: pješaka, Broj poginulih osoba: putnika, ..., Broj ozlijeđenih osoba: putnika (8)


 3. PROMETNE NEZGODE PREMA VRSTI NESREĆE U FBiH I KANTONIMA

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 18639 Ažurirano: 21.4.2020

  1. Kantoni: FBiH, Unsko-sanski kanton, Kanton Posavski, Tuzlanski kanton, ..., Kanton 10 (11)
  2. Vrste nesreće: Ukupno, Nesreća između vozila i pješaka, Nezgode sa jednim vozilom, Pojedinačne nesreće vozila: Ukupno, ..., Pojedinačne nesreće vozila: ostali uključeni sudari (8)
  3. Godina: 2019, 2018, 2017, 2016, ..., 2008 (12)
  4. Nesreće, poginuli i povrijeđeni: Broj nesreća, Ukupan broj poginulih ili povrijeđenih osoba, Broj poginulih osoba, Broj povrijeđenih osoba, (4)