1. BROJ NEZGODA, POGINULE I TEŠKO POVRIJEĐENE OSOBE U ŽELJEZNIČKOM PRIJEVOZU PREMA VRSTI NESREĆE

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 3915 Ažurirano: 22.9.2020

  1. Vrsta nesreće: Ukupno, Sudari, Iskliznuća, Nesreće na putnim prijelazima u nivou/razini, ..., Ostalo (7)
  2. Godina: 2010., 2011., 2012., 2013., ..., 2019. (10)
  3. Broj nezgoda i poginulih/povrijeđenih: Broj nezgoda Ukupno, Broj poginulih osoba Ukupno, Broj teško ozlijeđenih osoba, (3)


 2. LOKOMOTIVE I VAGONI U ŽELJEZNIČKOM PRIJEVOZU

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 2759 Ažurirano: 22.9.2020

  1. Lokomotive i vagoni: Lokomotive, ukupno (broj), Lokomotive, električne (broj), Lokomotive, dizelske (broj), Vagoni, putnički svih vrsta (broj), ..., Vagoni, nosivost (t) (7)
  2. Godina: 2010., 2011., 2012., 2013., ..., 2019. (10)


 3. RAD PRIJEVOZNIH SREDSTAVA U ŽELJEZNIČKOM PRIJEVOZU

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 2998 Ažurirano: 22.9.2020

  1. Rad prijevoznih sredstava: Vučni vozni kilometri '000, Voz-kilometri, svega '000, Voz-kilometri, putnički '000, Voz-kilometri, teretni '000, ..., Vučeni bruto-tonski kilometri, teretni mil. (7)
  2. Godina: 2010., 2011., 2012., 2013., ..., 2019. (10)


 4. ŽELJEZNIČKE PRUGE I ŽELJEZNIČKE STANICE TE OSTALA SLUŽBENA MJESTA

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 3145 Ažurirano: 22.9.2020

  1. Željezničke pruge i željezničke stanice te ostala službena mjesta: Dužina pruga, ukupno (km), Dužina pruga, jednokolosiječne (km), Dužina pruga, dvokolosiječne (km), Dužina pruga, elektrificirano (km), ..., Željezničke stanice i ostala službena mjesta (broj) (6)
  2. Godina: 2010., 2011., 2012., 2013., ..., 2019. (10)


 5. ŽELJEZNIČKI PRIJEVOZ PREMA VRSTI ROBE I VRSTI PRIJEVOZA (′000 tona)

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 8695 Ažurirano: 29.9.2020

  1. Vrste robe: Ukupno, Proizvodi poljoprivrede, lova i šumarstva; riba i riblji proizvodi, Ugalj i lignit; treset; sirova nafta i prirodni plin, Metalne rude i drugi rudarski i eksploatacioni proizvodi; treset; uran i torij, ..., Ostala roba d.n. (21)
  2. Godina: 2010., 2011., 2012., 2013., ..., 2019. (10)
  3. Vrste prijevoza: 1, 2, 3, 4, 5 (5)


 6. ŽELJEZNIČKI PRIJEVOZ PUTNIKA I ROBE - GODIŠNJI

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 5022 Ažurirano: 29.9.2020

  1. Željeznički prijevoz putnika i robe: Prevezeni putnici, ukupno '000, Prevezeni putnici, unutrašnji/unutarnji međugr. prijevoz '000, Prevezeni putnici, međunarodni prijevoz, svega '000, Prevezeni putnici, međunarodni prijevoz, otputovali u inozemstvo '000, ..., Tonski kilometri, tranzit mil. (20)
  2. Godina: 2010., 2011., 2012., 2013., ..., 2019. (10)


 7. ŽELJEZNIČKI PRIJEVOZ PUTNIKA I ROBE - TROMJESEČNI

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 5884 Ažurirano: 30.9.2020

  1. Godina: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2020 (11)
  2. Tromjesečje: I.-III., IV.-VI., VII.-IX., X.-XII., (4)
  3. Željeznički prijevoz putnika i robe: Prevezeni putnici, ukupno '000, Prevezeni putnici, unutrašnji/unutarnji međugr. prijevoz '000, Prevezeni putnici, međunarodni prijevoz, '000, Putnički kilometri, ukupno mil., ..., Tonski kilometri, tranzit mil. (14)