Tabela 2.PRIJAVLJENI UČINITELJI PO GRUPAMA KAZNENIH DJELA I SPOLU
Označite vaš odabir i odaberite između tabele na ekranu i formata datoteke. Savjeti za označavanje

Za varijable koje su obilježene sa Odaberite najmanje jednu vrijednost, potrebno je odabrati barem jednu vrijednost

Punoljetni/Maloljetni učinitelji Odaberite najmanje jednu vrijednost

Ukupno 2 Izabrano

Traži

Kanton Odaberite najmanje jednu vrijednost

Ukupno 11 Izabrano

Traži

Grupe kaznenih djela i spol Odaberite najmanje jednu vrijednost

Ukupno 44 Izabrano

Traži

Godina Odaberite najmanje jednu vrijednost

Ukupno 11 Izabrano

Traži


Broj odabranih ćelija podataka je: (maksimalni dozvoljeni broj je 100.000)

Prezentacija na ekranu je ograničena na 1.000 redova i 30 kolona


Broj odabranih ćelija prelazi dozvoljeni maksimum 100.000.

Fusnote

Nema fusnota

Informacije

Jedinica
Broj
Kontakt
Odsjek za statistiku pravosuđa, kulture, inovacija, zdravstva i gender statistike
Fatima Strik +387 33 407 032, fatima.strik@fzs.ba
Haris Karačić, +387 33 407 032, haris.karacic@fzs.ba
Datum kreiranja
10.7.2018
Izvor
Federalni zavod za statistiku
Matrica
Pravosuđe