1. REGISTRIRANI POSLOVNI SUBJEKTI U FBIH PO DJELATNOSTIMA, KANTONIMA I OPĆINAMA, OD 2012 DO 2017

    Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 117180 Ažurirano: 16.5.2018

    1. Kanton-Općina: UNSKO - SANSKI KANTON, Bosanska Krupa, Bosanski Petrovac, Bužim, ..., Tomislavgrad (89)
    2. Poslovni subjekat: Pravne osobe, Jedinice u sastavu, Obrt, (3)
    3. Godina: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2017 (6)
    4. Područja djelatnosti: UKUPNO, A-Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov, B-Vađenje ruda i kamena, C-Prerađivačka industrija, ..., 00-Neraspoređeno po djelatnostima KD 1) (22)