1. Tabela 26-1. BROJ CENTARA ZA SOCIJALNI RAD U FBiH, PO KANTONIMA I GODINAMA

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 3258 Ažurirano: 3.10.2019

  1. Kanton: FBiH, UNSKO - SANSKI KANTON, KANTON POSAVSKI, TUZLANSKI KANTON, ..., KANTON 10 (11)
  2. Godina: 1998, 1999, 2000, 2001, ..., 2018 (21)


 2. Tabela 26-2. OBRAĐENI SLUČAJEVI U CENTRIMA U FBiH, PO KANTONIMA, SPOLU I GODINAMA

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 6820 Ažurirano: 3.10.2019

  1. Kanton: FBiH, UNSKO - SANSKI KANTON, KANTON POSAVSKI, TUZLANSKI KANTON, ..., KANTON 10 (11)
  2. Spol: Ukupno, Muški, Žene, (3)
  3. Godina: 1998, 1999, 2000, 2001, ..., 2018 (21)


 3. Tabela 26-3. BROJ INTERVENCIJA SOCIJALNE ZAŠTITE/SKRBI U FBiH, PO KANTONIMA, SPOLU I GODINAMA

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 6817 Ažurirano: 3.10.2019

  1. Kanton: FBiH, UNSKO - SANSKI KANTON, KANTON POSAVSKI, TUZLANSKI KANTON, ..., KANTON 10 (11)
  2. Spol: Ukupno, Muški, Žene, (3)
  3. Godina: 1998, 1999, 2000, 2001, ..., 2018 (21)


 4. Tabela 26-4. MALOLJETNI KORISNICI SOCIJALNE ZAŠTITE U FBiH, PO KANTONIMA, KATEGORIJAMA I GODINAMA

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 10496 Ažurirano: 3.10.2019

  1. Kanton: FBiH, UNSKO - SANSKI KANTON, KANTON POSAVSKI, TUZLANSKI KANTON, ..., KANTON 10 (11)
  2. Kategorije korisnika: Ugroženi porodičnom situacijom, Osobe sa smetnjama u psihičkom i fizičkom razvoju, Osobe sa poremećajima u ponašanju ličnosti, Osobe društveno neprihvatljivog ponašanja, ..., Bez specifične kategorije (ostali) (7)
  3. Godina: 1998, 1999, 2000, 2001, ..., 2018 (21)


 5. Tabela 26-5. PUNOLJETNI KORISNICI SOCIJALNE ZAŠTITE U FBIH, PO KANTONIMA, KATEGORIJAMA I GODINAMA

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 12333 Ažurirano: 3.10.2019

  1. Kanton: FBiH, UNSKO - SANSKI KANTON, KANTON POSAVSKI, TUZLANSKI KANTON, ..., KANTON 10 (11)
  2. Kategorije korisnika: Korisnici subvencioniranja troškova, Osobe sa smetnjama u psihičkom i fizičkom razvoju, Osobe sa poremećajima u ponašanju ličnosti, Osobe društveno neprihvatljivog ponašanja, ..., Bez specifične kategorije (ostali) (8)
  3. Godina: 1998, 1999, 2000, 2001, ..., 2018 (21)


 6. Tabela 26-6. ZAPOSLENI U CENTRIMA U FBiH, PO KANTONIMA, ZANIMANJIMA I GODINAMA

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 11254 Ažurirano: 3.10.2019

  1. Kanton: FBiH, UNSKO - SANSKI KANTON, KANTON POSAVSKI, TUZLANSKI KANTON, ..., KANTON 10 (11)
  2. Zaposleni: Zaposleni u centrima - ukupno, Socijalni radnici, Defektolozi, Lječnici, ..., Ostali (10)
  3. Godina: 1998, 1999, 2000, 2001, ..., 2018 (21)