Tabela 26-1. BROJ CENTARA ZA SOCIJALNI RAD U FBiH, PO KANTONIMA I GODINAMA
Označite vaš odabir i odaberite između tabele na ekranu i formata datoteke. Savjeti za označavanje

Za varijable koje su obilježene sa Odaberite najmanje jednu vrijednost, potrebno je odabrati barem jednu vrijednost

Kanton Odaberite najmanje jednu vrijednost

Ukupno 11 Izabrano

Traži

Godina Odaberite najmanje jednu vrijednost

Ukupno 21 Izabrano

Traži


Broj odabranih ćelija podataka je: (maksimalni dozvoljeni broj je 100.000)

Prezentacija na ekranu je ograničena na 1.000 redova i 30 kolona


Broj odabranih ćelija prelazi dozvoljeni maksimum 100.000.

Fusnote

Nema fusnota

Informacije

Jedinica
Broj
Kontakt
Odsjek za statistiku životnih uslova
Amela Vesković, +387 33 407 006, amela.veskovic@fzs.ba
Datum kreiranja
2.4.2019
Izvor
Federalni zavod za statistiku
Matrica
DS_SR