1. PROSJEČNA STAROST NEVJESTE-MLADOŽENJE PRI ZAKLJUČENJU BRAKA U FEDERACIJI BiH

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 1908 Ažurirano: 15.2.2019

  1. Godina: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2017 (7)
  2. Prosječa starost: Ukupno: nevjesta, Ukupno: mladoženja, Prvi brak: nevjesta, Prvi brak: mladoženja, (4)


 2. ROĐENI PREMA VITALITETU I ŽIVOROĐENI PREMA SPOLU, MJESTU POROĐAJA I BRAČNOSTI

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 62364 Ažurirano: 17.3.2017

  1. OPĆINA/KANTON: UNSKO - SANSKI KANTON, Bosanska Krupa, Bosanski Petrovac, Bužim, ..., Tomislavgrad (90)
  2. VRSTA NASELJA: Ukupno, U gradskim naseljima, U ostalim naseljima, (3)
  3. GODINA: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 (5)
  4. ROĐENI: Rođeni - ukupno, Rođeni - živorođeni, Rođeni - mrtvorođeni, Živorođeni - muški, ..., Živorođeni - vanbračno, roditelji ne žive zajedno (11)


 3. UMRLI PO UZROKU SMRTI I SPOLU PREMA STAROSTI

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 39018 Ažurirano: 16.1.2019

  1. Uzrok smrti: UKUPNO FBiH, Određene infektivne i parazitarne bolesti (A00-B99), Neoplazme (C00 - C97, D00-D48), Bolesti krvi i krvotvornih organa i određeni poremećaji imunog sistema (D50-D89), ..., Nepoznato (22)
  2. Spol: Ukupno, muški, ženski, (3)
  3. Godina: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2017 (7)
  4. Starost: Ukupno, Do 1 godina, 1-4, 5-9, ..., Nepoznato (21)


 4. ZAKLJUČENI BRAKOVI PREMA STAROSTI MLADOŽENJE PO KANTONIMA I OPĆINAMA

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 63716 Ažurirano: 15.2.2019

  1. Kanton/Općina: UNSKO - SANSKI KANTON, Bosanska Krupa, Bosanski Petrovac, Bužim, ..., Tomislavgrad (89)
  2. Vrsta naselja: Ukupno, U gradskim naseljima, U ostalim naseljima, (3)
  3. Godina: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2017 (7)
  4. Starost mladoženje: Ukupno, 15-19, 20-24, 25-29, ..., nepoznato (10)


 5. ZAKLJUČENI BRAKOVI PREMA STAROSTI NEVJESTE PO KANTONIMA I OPĆINAMA

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 64095 Ažurirano: 15.2.2019

  1. Kanton/Općina: UNSKO - SANSKI KANTON, Bosanska Krupa, Bosanski Petrovac, Bužim, ..., Tomislavgrad (89)
  2. Vrsta naselja: Ukupno, U gradskim naseljima, U ostalim naseljima, (3)
  3. Godina: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2017 (7)
  4. Starost mladoženje: Ukupno, 15-19, 20-24, 25-29, ..., nepoznato (10)