DOLASCI I NOĆENJE TURISTA U FBiH PO ZEMLJAMA, OPĆINAMA I GODINAMA
Označite vaš odabir i odaberite između tabele na ekranu i formata datoteke. Savjeti za označavanje

Za varijable koje su obilježene sa Odaberite najmanje jednu vrijednost, potrebno je odabrati barem jednu vrijednost

Godina Odaberite najmanje jednu vrijednost

Ukupno 6 Izabrano

Traži

Općina Odaberite najmanje jednu vrijednost

Ukupno 66 Izabrano

Traži

Zemlja Odaberite najmanje jednu vrijednost

Ukupno 65 Izabrano

Traži

Dolasci i noćenja Odaberite najmanje jednu vrijednost

Ukupno 2 Izabrano

Traži


Broj odabranih ćelija podataka je: (maksimalni dozvoljeni broj je 100.000)

Prezentacija na ekranu je ograničena na 1.000 redova i 30 kolona


Broj odabranih ćelija prelazi dozvoljeni maksimum 100.000.

Fusnote

Nema fusnota

Informacije

Jedinica
Broj
Kontakt
Odsjek za statistiku usluga i vanjske trgovine
Sanja Ambrožić, +387 33 407 031, sanja.ambrozic@fzs.ba
Dženana Vreto, +387 33 407 035, dzenana.vreto@fzs.ba
Referentno vrijeme
2018, 2017, 2016, 2015, 2014
Datum kreiranja
25.4.2019
Izvor
Federalni zavod za statistiku
Matrica
BS_TU