DOLASCI I NOĆENJE TURISTA PO OPĆINAMA, GODINAMA I MJESECIMA
Označite vaš odabir i odaberite između tabele na ekranu i formata datoteke. Savjeti za označavanje

Za varijable koje su obilježene sa Odaberite najmanje jednu vrijednost, potrebno je odabrati barem jednu vrijednost

Općina Odaberite najmanje jednu vrijednost

Ukupno 66 Izabrano

Traži

Mjesec Odaberite najmanje jednu vrijednost

Ukupno 12 Izabrano

Traži

Godina Odaberite najmanje jednu vrijednost

Ukupno 6 Izabrano

Traži

Dolasci i noćenja Odaberite najmanje jednu vrijednost

Ukupno 2 Izabrano

Traži

Turisti Odaberite najmanje jednu vrijednost

Ukupno 3 Izabrano

Traži


Broj odabranih ćelija podataka je: (maksimalni dozvoljeni broj je 100.000)

Prezentacija na ekranu je ograničena na 1.000 redova i 30 kolona


Broj odabranih ćelija prelazi dozvoljeni maksimum 100.000.

Fusnote

Nema fusnota

Informacije

Jedinica
Broj
Kontakt
Odsjek za statistiku usluga i vanjske trgovine
Sanja Ambrožić, +387 33 407 031, sanja.ambrozic@fzs.ba
Dženana Vreto, +387 33 407 035, dzenana.vreto@fzs.ba
Datum kreiranja
2.4.2019
Izvor
Federalni zavod za statistiku
Matrica
BS_TU