Tabela 1. KAPACITET TURISTIČKIH OBJEKATA U FBiH PO VRSTI SMJEŠTAJA, GODINAMA I MJESECIMA
Označite vaš odabir i odaberite između tabele na ekranu i formata datoteke. Savjeti za označavanje

Za varijable koje su obilježene sa Odaberite najmanje jednu vrijednost, potrebno je odabrati barem jednu vrijednost

Mjesec Odaberite najmanje jednu vrijednost

Ukupno 12 Izabrano

Traži

Vrsta smještaja Odaberite najmanje jednu vrijednost

Ukupno 5 Izabrano

Traži

Godina Odaberite najmanje jednu vrijednost

Ukupno 6 Izabrano

Traži

Kapacitet Odaberite najmanje jednu vrijednost

Ukupno 6 Izabrano

Traži


Broj odabranih ćelija podataka je: (maksimalni dozvoljeni broj je 100.000)

Prezentacija na ekranu je ograničena na 1.000 redova i 30 kolona


Broj odabranih ćelija prelazi dozvoljeni maksimum 100.000.

Fusnote

U skladu sa metodologijom za statistiku turizma podaci za kapacitet odnose se na maksimalno raspoloživi kapacitet tokom godine.

Informacije

Jedinica
Broj
Kontakt
Odsjek za statistiku usluga i vanjske trgovine
Sanja Ambrožić, +387 33 407 031, sanja.ambrozic@fzs.ba
Dženana Vreto, +387 33 407 035, dzenana.vreto@fzs.ba
Referentno vrijeme
2018, 2017, 2016, 2015, 2014
Datum kreiranja
2.4.2019
Izvor
Federalni zavod za statistiku
Matrica
BS_TU