Tabela 4. BRUTO PLAĆE PO KANTONIMA I PODRUČJIMA KD BiH 2010
Označite vaš odabir i odaberite između tabele na ekranu i formata datoteke. Savjeti za označavanje

Za varijable koje su obilježene sa Odaberite najmanje jednu vrijednost, potrebno je odabrati barem jednu vrijednost

Područja i oblasti Odaberite najmanje jednu vrijednost

Ukupno 22 Izabrano

Traži

Godina Odaberite najmanje jednu vrijednost

Ukupno 16 Izabrano

Traži

Kanton Odaberite najmanje jednu vrijednost

Ukupno 10 Izabrano

Traži

Mjesec Odaberite najmanje jednu vrijednost

Ukupno 13 Izabrano

Traži


Broj odabranih ćelija podataka je: (maksimalni dozvoljeni broj je 100.000)

Prezentacija na ekranu je ograničena na 1.000 redova i 30 kolona


Broj odabranih ćelija prelazi dozvoljeni maksimum 100.000.

Fusnote

Nema fusnota

Informacije

Jedinica
Broj
Kontakt
Odsjek za statistiku tržišta rada
Mujesira Salihagić +387 33 407 033, mujesira.salihagic@fzs.ba
Mugdim Hadžalić +387 33 407 033, mugdim.hadzalic@fzs.ba
Samka Avdić +387 33 407 027, samka.avdic@fzs.ba
Datum kreiranja
25.12.2017
Izvor
Federalni zavod za statistiku
Matrica
Place