Tabela 6. BRUTO PLAĆE PO KANTONIMA I OPĆINAMA (KM)
Označite vaš odabir i odaberite između tabele na ekranu i formata datoteke. Savjeti za označavanje

Za varijable koje su obilježene sa Odaberite najmanje jednu vrijednost, potrebno je odabrati barem jednu vrijednost

Kanton-Općina Odaberite najmanje jednu vrijednost

Ukupno 89 Izabrano

Traži

Godina Odaberite najmanje jednu vrijednost

Ukupno 8 Izabrano

Traži

Mjesec Odaberite najmanje jednu vrijednost

Ukupno 13 Izabrano

Traži


Broj odabranih ćelija podataka je: (maksimalni dozvoljeni broj je 100.000)

Prezentacija na ekranu je ograničena na 1.000 redova i 30 kolona


Broj odabranih ćelija prelazi dozvoljeni maksimum 100.000.

Fusnote

1) Od 2019. godine plaće po kantonima i općinama se publikuju na godišnjem nivou.

Informacije

Jedinica
Broj
Kontakt
Odsjek za statistiku tržišta rada
Mujesira Salihagić +387 33 407 033, mujesira.salihagic@fzs.ba
Mugdim Hadžalić +387 33 407 033, mugdim.hadzalic@fzs.ba
Samka Avdić +387 33 407 027, samka.avdic@fzs.ba
Datum kreiranja
25.1.2018
Izvor
Federalni zavod za statistiku
Matrica
Place