Tabela 4. ZAPOSLENI PO KANTONIMA I OPĆINAMA
Označite vaš odabir i odaberite između tabele na ekranu i formata datoteke. Savjeti za označavanje

Za varijable koje su obilježene sa Odaberite najmanje jednu vrijednost, potrebno je odabrati barem jednu vrijednost

Kanton-Općina Odaberite najmanje jednu vrijednost

Ukupno 89 Izabrano

Traži

Godina Odaberite najmanje jednu vrijednost

Ukupno 15 Izabrano

Traži

Mjesec Odaberite najmanje jednu vrijednost

Ukupno 13 Izabrano

Traži


Broj odabranih ćelija podataka je: (maksimalni dozvoljeni broj je 100.000)

Prezentacija na ekranu je ograničena na 1.000 redova i 30 kolona


Broj odabranih ćelija prelazi dozvoljeni maksimum 100.000.

Fusnote

1) Od januara 2018. godine podaci o ukupnom broju zaposlenih osoba u Federaciji BiH dobiveni su obradom podataka koji su preuzeti iz administrativnog izvora, Porezne uprave Federacije BiH. Podaci su preuzeti retroaktivno i za 2017. godinu.Time je prekinuta dosadašnja serija podataka za ranije godine.
2) Podaci o broju zaposlenih za 2009. i 2010. godinu su korigovani u odnosu na prethodno objavljene podatke.
3) Od 2017. godine zaposleni po kantonima i općinama se publikuju na godišnjem nivou.

Informacije

Jedinica
Broj
Kontakt
Odsjek za statistiku tržišta rada
Mujesira Salihagić +387 33 407 033, mujesira.salihagic@fzs.ba
Mugdim Hadžalić +387 33 407 033, mugdim.hadzalic@fzs.ba
Samka Avdić +387 33 407 027, samka.avdic@fzs.ba
Datum kreiranja
25.1.2018
Izvor
Federalni zavod za statistiku
Matrica
Zaposlenost